Izbori za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području grada Šibenika 2019

Gradsko vijeće Grada Šibenika na 13. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika koja je na snagu stupila u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine.
Izbori će se održati u nedjelju, 28. travnja 2019. godine od 7,00 do 19,00 sati.
 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje mandat svih članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u Gradu Šibeniku.

Konačni rezultati izbora članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odboraKONAČNI REZULTATI - GČ BALDEKIN I.pdf (70.39 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ BALDEKIN II - ŠKOPINAC.pdf (81.09 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ BALDEKIN III.pdf (81.74 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ CRNICA.pdf (72.85 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ GRAĐA.pdf (69.06 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ JADRIJA.pdf (66.55 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ MANDALINA.pdf (70.75 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ METERIZE.pdf (81.22 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ PLIŠAC.pdf (69.42 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ RAŽINE DONJE.pdf (58.77 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ RAŽINE.pdf (70.75 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ STARI GRAD.pdf (91.43 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ ŠUBIĆEVAC.pdf (83.08 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ VAROŠ.pdf (79.26 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ VIDICI.pdf (80.96 kB)
KONAČNI REZULTATI - GČ ZABLAĆE.pdf (57.14 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO BORAJA.pdf (55.95 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO BRNJICA.pdf (57.71 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO BRODARICA.pdf (69.64 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO DANILO BIRANJ.pdf (59.04 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO DANILO KRALJICE.pdf (56.71 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO DANILO.pdf (57.55 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO DONJE POLJE.pdf (56.70 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO DUBRAVA KOD ŠIBENIKA.pdf (79.06 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO GORIŠ.pdf (56.52 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO GREBAŠTICA DONJA.pdf (61.76 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO GREBAŠTICA GORNJA.pdf (57.61 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO JADRTOVAC.pdf (57.20 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO KAPRIJE.pdf (60.07 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO KONJEVRATE.pdf (55.87 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO KRAPANJ.pdf (58.30 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO LEPENICA.pdf (57.00 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO LOZOVAC.pdf (59.85 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO MRAVNICA.pdf (55.99 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO PERKOVIĆ.pdf (58.83 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO PODINE.pdf (58.29 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO RASLINA.pdf (68.47 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO SITNO DONJE.pdf (67.26 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO SLIVNO.pdf (56.13 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO VRPOLJE.pdf (68.88 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO VRSNO.pdf (56.32 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO ZATON.pdf (70.88 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO ZLARIN.pdf (67.65 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO ŽABORIĆ.pdf (68.80 kB)
KONAČNI REZULTATI - MO ŽIRJE.pdf (74.54 kB)

 

Rezultati izbora članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odboraREZULTATI - GČ BALDEKIN I.pdf (69.46 kB)
REZULTATI - GČ BALDEKIN III.pdf (82.13 kB)
REZULTATI - GČ BALDEKIN II-ŠKOPINAC.pdf (79.40 kB)
REZULTATI - GČ CRNICA.pdf (72.23 kB)
REZULTATI - GČ GRAĐA.pdf (66.95 kB)
REZULTATI - GČ JADRIJA.pdf (62.01 kB)
REZULTATI - GČ MANDALINA.pdf (70.29 kB)
REZULTATI - GČ METERIZE.pdf (78.04 kB)
REZULTATI - GČ PLIŠAC.pdf (70.58 kB)
REZULTATI - GČ RAŽINE DONJE.pdf (59.03 kB)
REZULTATI - GČ RAŽINE.pdf (70.22 kB)
REZULTATI - GČ STARI GRAD.pdf (138.51 kB)
REZULTATI - GČ ŠUBIĆEVAC.pdf (128.28 kB)
REZULTATI - GČ VAROŠ.pdf (77.46 kB)
REZULTATI - GČ VIDICI.pdf (77.16 kB)
REZULTATI - GČ ZABLAĆE.pdf (54.46 kB)
REZULTATI - MO BORAJA.pdf (54.82 kB)
REZULTATI - MO BRNJICA.pdf (54.46 kB)
REZULTATI - MO BRODARICA.pdf (66.22 kB)
REZULTATI - MO DANILO BIRANJ.pdf (54.94 kB)
REZULTATI - MO DANILO KRALJICE.pdf (54.05 kB)
REZULTATI - MO DANILO.pdf (55.82 kB)
REZULTATI - MO DONJE POLJE.pdf (54.64 kB)
REZULTATI - MO DUBRAVA KOD ŠIBENIKA.pdf (78.57 kB)
REZULTATI - MO GORIŠ.pdf (52.52 kB)
REZULTATI - MO GREBAŠTICA DONJA.pdf (59.46 kB)
REZULTATI - MO GREBAŠTICA GORNJA.pdf (57.94 kB)
REZULTATI - MO JADRTOVAC.pdf (57.22 kB)
REZULTATI - MO KAPRIJE.pdf (53.18 kB)
REZULTATI - MO KONJEVRATE.pdf (55.76 kB)
REZULTATI - MO KRAPANJ.pdf (57.09 kB)
REZULTATI - MO LEPENICA.pdf (55.20 kB)
REZULTATI - MO LOZOVAC.pdf (56.78 kB)
REZULTATI - MO MRAVNICA.pdf (57.02 kB)
REZULTATI - MO PERKOVIĆ.pdf (55.45 kB)
REZULTATI - MO PODINE.pdf (56.06 kB)
REZULTATI - MO RASLINA.pdf (67.99 kB)
REZULTATI - MO SITNO DONJE.pdf (61.46 kB)
REZULTATI - MO SLIVNO.pdf (55.28 kB)
REZULTATI - MO VRPOLJE.pdf (67.24 kB)
REZULTATI - MO VRSNO.pdf (54.34 kB)
REZULTATI - MO ZATON.pdf (67.52 kB)
REZULTATI - MO ZLARIN.pdf (64.34 kB)
REZULTATI - MO ŽABORIĆ.pdf (65.61 kB)
REZULTATI - MO ŽIRJE.pdf (67.89 kB)
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA.pdf (65.91 kB)

 

Kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odboraGRADSKA ČETVRT BALDEKIN I.pdf (147.53 kB)
GRADSKA ČETVRT BALDEKIN II - ŠKOPINAC.pdf (204.66 kB)
GRADSKA ČETVRT BALDEKIN III.pdf (257.76 kB)
GRADSKA ČETVRT CRNICA.pdf (199.41 kB)
GRADSKA ČETVRT GRAĐA.pdf (146.37 kB)
GRADSKA ČETVRT JADRIJA.pdf (136.95 kB)
GRADSKA ČETVRT MANDALINA.pdf (192.15 kB)
GRADSKA ČERVRT METERIZE.pdf (255.26 kB)
GRADSKA ČETVRT PLIŠAC.pdf (145.54 kB)
GRADSKA ČETVRT RAŽINE DONJE.pdf (90.98 kB)
GRADSKA ČETVRT RAŽINE.pdf (146.66 kB)
GRADSKA ČETVRT STARI GRAD.pdf (359.87 kB)
GRADSKA ČETVRT ŠUBIĆEVAC.pdf (263.01 kB)
GRADSKA ČETVRT VAROŠ.pdf (200.91 kB)
GRADSKA ČETVRT VIDICI.pdf (323.06 kB)
GRADSKA ČETVRT ZABLAĆE.pdf (91.19 kB)
MJESNI ODBOR BORAJA.pdf (88.12 kB)
MJESNI ODBOR BRNJICA.pdf (83.89 kB)
MJESNI ODBOR BRODARICA.pdf (146.03 kB)
MJESNI ODBOR DANILO BIRANJ.pdf (90.27 kB)
MJESNI ODBOR DANILO KRALJICE.pdf (85.46 kB)
MJESNI ODBOR DANILO.pdf (86.05 kB)
MJESNI ODBOR DONJE POLJE.pdf (89.13 kB)
MJESNI ODBOR DUBRAVA KOD ŠIBENIKA.pdf (200.88 kB)
MJESNI ODBOR GORIŠ.pdf (82.67 kB)
MJESNI ODBOR GREBAŠTICA DONJA.pdf (94.46 kB)
MJESNI ODBOR GREBAŠTICA GORNJA.pdf (87.86 kB)
MJESNI ODBOR JADRTOVAC.pdf (84.55 kB)
MJESNI ODBOR KAPRIJE.pdf (88.68 kB)
MJESNI ODBOR KONJEVRATE.pdf (87.47 kB)
MJESNI ODBOR KRAPANJ.pdf (88.83 kB)
MJESNI ODBOR LEPENICA.pdf (86.38 kB)
MJESNI ODBOR LOZOVAC.pdf (90.02 kB)
MJESNI ODBOR MRAVNICA.pdf (84.05 kB)
MJESNI ODBOR PERKOVIĆ.pdf (85.09 kB)
MJESNI ODBOR PODINE.pdf (82.54 kB)
MJESNI ODBOR RASLINA.pdf (145.87 kB)
MJESNI ODBOR SITNO DONJE.pdf (136.33 kB)
MJESNI ODBOR SLIVNO.pdf (84.06 kB)
MJESNI ODBOR VRPOLJE.pdf (147.52 kB)
MJESNI ODBOR VRSNO.pdf (84.64 kB)
MJESNI ODBOR ZATON.pdf (204.45 kB)
MJESNI ODBOR ZLARIN.pdf (139.50 kB)
MJESNI ODBOR ŽABORIĆ.pdf (142.94 kB)
MJESNI ODBOR ŽIRJE.pdf (189.04 kB)

 

 

ObrasciOBRAZAC 1.docx (17.93 kB)
OBRAZAC 2.docx (21.42 kB)
OBRAZAC 3.docx (15.41 kB)