Oglasna ploča

PredmetAkt u predmetuKlasaUr.brojPočetak oglašavanjaZavršetak oglašavanjaPogledaj dokument
Građenje stambene zgrade i bazena, 2.b skupine - novoformirana građevna čestica 1276/10 (nastala od dijela kat.čest.zem. 1276/3) k.o. Dubrava (Dubrava Kod Šibenika) Javni poziv na uvid u spis UP/I-361-03/19-01/000168 2182/01-08-20-0009 11.03.2020. 19.03.2020. Link
Građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici *1607/1 k.o. Srima (Šibenik) Javni poziv na uvid u spis UP/I-361-03/19-01/000432 2182/01-08-20-0013 04.03.2020. 13.03.2020. Link
Građevinska dozvola, k.č.br. 1276/11 K.O. Dubrava u Dubravi Javni poziv na uvid u spis UP/I-361-03/19-01/000158 2182/01-08-20-0011 24.02.2020. 04.03.2020. Link
Građevinska dozvola, k.č.br. 2968/11 K.O. Donje Polje u Brodarici Poziv na uvid u spis predmeta za osobe nepoznate adrese UP/I-361-03/17-01/000213 2182/01-08-20-0022 20.02.2020. 29.02.2020. Link
RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA po zahtjevu Ivana Petkovića iz Šibenika, Ante Šupuka 27, Formiranje građevne čestice od dijela čest.zem. 816/2 i 816/9, sve K.O. Mandalina u Šibeniku, Podsolarsko Poziv na uvid u spis predmeta za osobe nepoznate adrese UP/I-361-06/09-01/43 2182/01-08-20-13 03.02.2020. 11.02.2020. Link
Izmjena i dopuna građevinske dozvole, k.č.br. 3776/2 K.O. Šibenik Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000171 2182/01-08-20-0008 30.01.2020. 03.02.2020. Link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice po zahtjevu Ljubice Rajčić iz Žirja, Ulica II 12, od dijela čest.zem. 1565/121 k.o. Žirje Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-350-05/19-05/000119 2182/01-08-20-0006 28.01.2020. 05.02.2020. Link
Građevinska dozvola HEP d.o.o. Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/0000327 2182/01-08/3-20-0006 20.01.2020. 28.01.2020. Link
Građevinska dozvola HEP d.o.o. Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/0000326 2182/01-08/3-20-0006 20.01.2020. 28.01.2020. Link
Građevinska dozvola, k.č.br. 1584/16 K.O. Jadrtovac Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000002 2182/01-08-20-0012 16.01.2020. 25.01.2020. Link
Građevinska dozvola, k.č.br. 2879/11 K.O. Donje Polje Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000154 2182/01-08-19-0009 27.12.2019. 08.01.2020. Link
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, 2.b skupine, investitora SAN d.o.o. Jadrtovac Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000218 2182/01-08-19-0012 19.12.2019. 28.12.2019. Link
Građenje stambene zgrade i bazena, 2. skupine; dio kat.čest.zem. 359/3 k.o. Vrpolje Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000050 2182/01-08-19-0005 13.12.2019. 23.12.2019. Link
Građevinska dozvola, k.č.br. 1681/1 K.O. Dubrava Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000085 2182/01-08-19-0009 12.12.2019. 20.12.2019. Link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice po zahtjevu Cvite Španja iz Žirja, Uvala Koromašna 4, od dijela čest.zem. 1565/121 K.O. Žirje Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-350-05/19-05/000091 2182/01-08-19-0004 09.12.2019. 17.12.2019. Link
Izdavanje građevinske dozvole za izgradnju građevine stambene namjene, investitori Rada Škugor i Dane Škugor iz Dubrave kod Šibenika Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000211 2182/01-08-19-0007 06.12.2019. 17.12.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju RJEŠENJE O ODBACIVANJU UP/I-361-03/13-01/2673 2182/01-08-19-4 02.12.2019. 10.12.2019. Link
Građevina infrastrukturne namjene prometnog sustava – P1, 2.b skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 3258/4 k.o. Donje Polje u Šibeniku. Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000078 2182/01-08-19-0005 14.11.2019. 22.11.2019. Link
Građevina infrastrukturne namjene prometnog sustava – P2, 2.b skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 3256/3 (nastala od k.č.br. 3256/3, 5411/39, 5411/43) k.o. Donje Polje u Šibeniku. Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000079 2182/01-08-19-0005 14.11.2019. 22.11.2019. Link
Izdavanje Rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole - KINO ODEON, investitor Grad Šibenik Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000407 2182/01-08-19-0010 18.11.2019. 27.11.2019. Link
Izdavanje Rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole - KINO ODEON, investitor Grad Šibenik Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000407 2182/01-08-19-0010 18.11.2019. 27.11.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Zorka Vukičević, na kat.čest.zem. 252/4 k.o. Grebaštica Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000269 2182/01-08/3-19-0006 18.10.2019. 29.10.2019. Link
Građevinska dozvola - Igor Tubak Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000062 2182/01-08/3-19-0011 11.10.2019. 18.10.2019. Link
Građevinska dozvola - Jelena Slavica Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000051 2182/01-08/3-19-0008 03.10.2019. 10.10.2019. Link
Građevinska dozvola, k.č.zgr. 241/5 K.O. Grebaštica Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000184 2182/01-08-19-0013 24.09.2019. 03.10.2019. Link
Građevina stambene namjene, 2.b. skupine, na k.č.br. 3150/2 k.o. Krapanj u Žaboriću Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000342 2182/01-08-19-0004 24.09.2019. 01.10.2019. Link
Građevinska dozvola Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000113 2182/01-08/3-19-0009 19.09.2019. 27.09.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu NIKOLA ANDABAKA, na kat.čest.zem. 26/9 k.o. Krapanj u Žaboriću Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000086 2182/01-08/3-19-0005 18.09.2019. 28.09.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu NEDILJKA LOVRINČEVIĆA iz Knina, Kralja Tvrtka 24, na čest.zem. 3968/49 K.O. Donje Polje u Zablaću Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/0000362 2182/01-08-19-0007 11.09.2019. 19.09.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Zorka Vukičević, na kat.čest.zem. 251 i 252 k.o. Grebaštica Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000264 2182/01-08/3-19-0007 11.09.2019. 20.09.2019. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, investitorica Martina Žižić iz Šibenika Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000023 2182/01-08-19-0010 07.08.2019. 17.08.2019. Link
Građevina stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 322/31 k.o. Grebaštica u Grebaštici Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000166 2182/01-08-19-0008 03.08.2019. 12.08.2019. Link
Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, investitor Ante Šarić iz Podstrane Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000173 2182/01-08-19-0006 29.07.2019. 07.08.2019. Link
Građevinska dozvola, k.č.zgr. 245/1 K.O. Zlarin Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000176 2182/01-08-19-0011 26.07.2019. 02.08.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu MARKA PETKOVIĆA iz Šibenika, Stjepana Radića 71, na čest.broj 1946/1 K.O. Šibenik Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/17-01/000242 2182/01-08-19-0011 25.07.2019. 02.08.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu DARKA BAGIĆA iz ZAGREBA, Baruna Trenka 16, na dijelu čest.zem. 1595/1 K.O. Zlarin Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000026 2182/01-08-19-0009 18.07.2019. 26.07.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu ANTONIE GALIĆ I MARICE GARMA, na čest. br. 3134/11 K.O. Donje Polje u Brodarici Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000137 2182/01-08-19-0010 11.07.2019. 19.07.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA UP/I-361-03/13-01/6476 2182/01-08-19-4 10.07.2019. 18.07.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA UP/I-361-03/13-01/4381 2182/01-08-19-3 10.07.2019. 18.07.2019. Link
Izdavanje Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, investitor Zdenka Visković iz Zatona Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000398 2182/01-08-19-0005 09.07.2019. 18.07.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu ARMAND ALPHONSE BASCH i MARIE CÉCILE BASCH, oboje iz Francuske, OBERHOFFEN-SUR-MODER, RUE DES ARTISANS 3, na čest. br. 323/9 K.O. Grebaštica Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000070 2182/01-08-19-0015 08.07.2019. 16.07.2019. Link
Izmjene i dopune građevinske dozvole, k.č.br. 1419/29 K.O. Zaton - Raslina Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000208 2182/01-08-19-0006 04.07.2019. 13.07.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Frane Lemca iz Šibenika, Ive Držića 9, na čet.br. 3134/18 K.O. Donje Polje (nastala od čest.zem. 3134/11 i 3134/12) Javni poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000041 2182/01-08-19-0009 03.07.2019. 11.07.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Grad Šibenik, na kat.čest.br. 3550/3 i 3555/2 k.o. Šibenik Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000383 2182/01-08/3-19-0005 13.06.2019. 21.06.2019. Link
Građevinska dozvola Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000046 2182/01-08/3-19-0010 10.06.2019. 19.06.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Grad Šibenik, na kat.čest.zem. 1565/77 k.o. Žirje Javni poziv na uvid u spis UP/I-361-03/19-01/000081 2182/01-08/3-19-0002 31.05.2019. 10.06.2019. Link
Rekonstrukcija ruševine na k.č.br. 3389/6 K.O. Krapanj Javni poziv na uvid u spis UP/I-361-03/19-01/000017 2182/01-08-19-0007 16.05.2019. 25.05.2019. Link
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2. skupine - Posjetiteljski centar - Kanal Sv.ANTE na k.č.br. 5352/4 k.o. Donje Polje u Šibeniku, uvala Minerska Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/17-01/000092 2182/01-08-19-0007 14.05.2019. 22.05.2019. Link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/17-01/000086 2182/01-08/3-19-0007 02.05.2019. 10.05.2019. Link
Izdavanje građevinske dozvole, investitor Palace Real Estate d.o.o. Šibenik UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/19-01/000063 2182/01-08-19-0004 03.05.2019. 14.05.2019. Link
Gradnja stambene zgrade na k.č.br. 2907/15 K.O. Donje Polje u Brodarici Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000077 2182/01-08-19-0010 02.05.2019. 11.05.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Snježane Konjević iz Velike Gorice, Slavka Kolara 54, na čest. br. 1565/10 (nastala od čest.zgr.793, čest.zem. 1565/9 i čest.zem.1565/10) K.O. Zaton Raslina Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000108 2182/01-08-19-0007 18.04.2019. 26.04.2019. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na katastarskoj čestici 4145 (nastala od č.zgr. 728) K.O. Krapanj Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/19-01/000046 2182/01-08/3-19-0007 17.04.2019. 25.04.2019. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene, 2. skupine Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/17-01/000239 2182/01-08-19-0005 16.04.2019. 24.04.2019. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena zgrada sa bazenom 1128/6 K.O. Mandalina Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000175 2182/01-08-19-0004 15.04.2019. 23.04.2019. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena zgrada 1128/7 K.O. Mandalina Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-361-03/18-01/000175 2182/01-08-19-0004 15.04.2019. 23.04.2019. Link
Građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade na k.č.zgr. 346/2 K.O. Grebaštica u Brnjači Javni poziv za sudjelovanje u postupku UP/I-361-03/18-01/000093 2182/01-08-19-0008 11.04.2019. 19.04.2019. Link
Lokacijska dozvola po zahtjevu HEP d.o.o. Elektra Šibenik, na kat.čest.zem. 2211/1 i dr. k.o. Žirje Poziv na uvid u spis predmeta UP/I-350-05/18-01/000021 2182/01-08/3-19-0003 12.04.2019. 26.04.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju ZAKLJUČAK „ dostava nasljednicima“ UP/I-361-03/13-01/1571 2182/01-08-18-2 10.04.2019. 18.04.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju ZAKLJUČAK „ dostava nasljednicima“ UP/I-361-03/13-01/1976 2182/01-08-18-4 10.04.2019. 18.04.2019. Link
Postupak izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2365/6 k.o. Donje Polje (Šibenik) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/19-01/000056 2182/01-08-19-0005 02.04.2019. 11.04.2019. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena zgrada 618/11 K.O. Zaton – Raslina u Raslini POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000171 2182/01-08-19-0005 02.04.2019. 10.04.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA UUP/I-361-03/13-01/5780 2182/01-08-19-4 26.03.2019. 03.04.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Željko i Slavica Lakić, na kat.čest.zgr. 417 k.o. Krapanj POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000157 2182/01-08/3-19-0005 22.03.2019. 30.03.2019. Link
Izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine investitor Perfectus media d.o.o. Zagreb POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000173 2182/01-08-19-0008 19.03.2019. 28.03.2019. Link
Utvrđivanje građevne čestice od k.č.br. 387/1, 400/6 i 820/1 K.O. Šibenik POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-350-05/17-05/000086 2182/01-08-19-0005 11.03.2019. 24.03.2019. Link
Lokacijska dozvola; sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Zaton POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/18-01/000024 2182/01-08-19-0002 13.03.2019. 28.03.2019. Link
Utvrđivanje građevne čestice od k.č.br. 3392/32, 3392/23 i 3398/1 K.O. Šibenik POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-350-05/18-05/000023 2182/01-08-19-0007 08.03.2019. 16.03.2019. Link
Rekonstrukcija ruševine na k.č.zgr. 260/3 K.O. Zlarin POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/18-01/000162 2182/01-08-19-0008 06.03.2019. 15.03.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Ante Jerkovića iz Podstrana-Sita, Mosorska 22, na čest. br. 788/4 (nastala od dijela čest. zem. 788/1 K.O. Dubrava) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000260 2182/01-08-19-0008 22.02.2019. 04.03.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Ante Govića iz Šibenika, Mariborska 12, na čest. br. 3250/3 (nastala od dijela čest. zem. 3250/3) K.O. Krapanj POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000120 2182/01-08-19-0009 20.02.2019. 28.02.2019. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000131 2182/01-08-19-0004 20.02.2019. 28.02.2019. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena zgrada 6319/18 K.O. Zaton – Srima (Šibenik - Jadrija) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000169 2182/01-08-19-0005 19.02.2019. 28.02.2019. Link
Utvrđivanje građevne čestice od k.č.br. 5136/21 i dijela k.č.br. 5136/1 K.O. Šibenik POZIV NA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-350-05/18-05/000100 2182/01-08-19-0005 14.02.2019. 22.02.2019. Link
Građenje građevine poslovne namjene, 2. skupine – stambena zgrada 1820/6 k.o. Žirje u Kapriju POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000164 2182/01-08-19-0006 14.02.2019. 22.02.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Ante Govića iz Šibenika, Mariborska 12, na čest. br. 3250/4 (nastala od dijela čest. zem. 3250/3) K.O. Krapanj POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000121 2182/01-08-18-0010 08.02.2019. 18.02.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Grad Šibenik, dječji vrtić na kat.čest.zem. 11,12, 6/1 i 7/1 k.o. Zaton-Raslina POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/19-01/000010 2182/01-08/3-19-0004 07.02.2019. 15.02.2019. Link
Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine (dogradnja i nadogradnja), investitor Marko Čvrljak POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000148 2182/01-08-19-0006 06.02.2019. 15.02.2019. Link
Izdavanje građevinske dozvole, vodoopskrba naselja Lepenica, investitor Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/19-01/000004 2182/01-08-19-0002 25.01.2019. 05.02.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Lea Lokasa iz ZAGREBA, Ulica Vincenta iz Kastva 2, na čest. br. 650/12 (nastala od čest. zem. 650/12 i 649/6) K.O. Šibenik POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000088 2182/01-08-18-0008 24.01.2019. 01.02.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA UP/I-361-03/13-01/7096 2182/01-08-19-4 24.01.2019. 01.02.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA UP/I-361-03/13-01/1760 2182/01-08-19-7 23.01.2019. 31.01.2019. Link
Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine, na postojećoj k.č.br. 3214/5 k.o. Šibenik (Šibenik) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000158 2182/01-08-19-0007 18.01.2019. 29.01.2019. Link
građenje građevine poslovne namjene, 2. skupine - tržnica privremenog karaktera na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 2811 K.O. Šibenik u Šibeniku (nastala od k.č.br. 2635, 2634, 2633, 2805, 2815, 2632, 2808, 2809, 2810, 2814, 2812/3, 2812/2, 2812/1, 2813, 2811 k.o. Šibenik) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000111 2182/01-08-19-0006 18.01.2019. 28.01.2019. Link
Rekonstrukcija stambene zgrade na k.č.zgr. 548 K.O. Grebaštica POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/18-01/000149 2182/01-08-19-0005 10.01.2019. 18.01.2019. Link
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA UP/I-361-03/13-01/4361 2182/01-08-19-4 03.01.2019. 11.01.2019. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Ane Curavić, Krapanj na kat.čest.zem. 3490/2 k.o. Krapanj, otok Krapanj UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000183 2182/01-08/3-18-0004 11.12.2018. 19.12.2018. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) - rekonstrukcija dalekovoda DV 10(20) kV TS Donje Polje 2 – Grebaštica UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000044 2182/01-08-18-0006 01.12.2018. 19.12.2018. Link
Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 2254/4 k.o. Donje Polje (Šibenik)- investitor Branko Radić UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000123 2182/01-08-18-0003 07.12.2018. 17.12.2018. Link
izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Gornji Crljeni s priključnim 10(20) kV vodom UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/17-01/000011 2182/01-08-18-0003 05.12.2018. 20.12.2018. Link
Rekonstrukcija zgrade na k.č.br. 3610/1 K.O. Šibenik GRAĐEVINSKA DOZVOLA UP/I-361-03/18-01/000154 2182/01-08-18-0008 19.11.2018. 27.11.2018. Link
Izdavanje Građevinske dozvole, investitorica Antonela Čarija iz Zatona UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000126 2182/01-08-18-0005 16.11.2018. 26.11.2018. Link
Izdavanje građevinske dozvole za stambenu i pomoćnu građevinu na k.č.br. 2975/1 k.o. Donje Polje u Brodarici, investitora Umut Egemen Cam iz Zadra UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000107 2182/01-08-18-0005 08.11.2018. 17.11.2018. Link
izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č.br. *935 k.o. Srima (Jadrija, Jadrija III 112), investitor Neven Županović iz Šibenika UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000132 2182/01-08-18-0006 08.11.2018. 17.11.2018. Link
rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene na k.č.br. 3610/1 K.O. Šibenik POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/18-01/000154 2182/01-08-18-0006 06.11.2018. 14.11.2018. Link
Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine investitor Mirko Petković iz Šibenika UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000125 2182/01-08-18-0003 05.11.2018. 14.11.2018. Link
Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene na k.č.br. 3705/1 k.o. Krapanj (Krapanj), investitor Milenko Španja UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000090 2182/01-08-18-0002 31.10.2018. 09.11.2018. Link
Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole, investitor Vlade Medo iz Šibenika - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 2284/3 k.o. Donje Polje (Šibenik) UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000207 2182/01-08-18-0009 23.10.2018. 01.11.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Roya Forstera iz Njemačke, Raiffeisenstarsse 4, WABREN, na čest. br.323/99 k.o. Grebaštica UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000049 2182/01-08-18-0008 16.10.2018. 24.10.2018. Link
Izdavanje građevinske dozvole za ekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 429/20 k.o. Šibenik UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000110 2182/01-08-18-0005 15.10.2018. 24.10.2018. Link
Građevinska dozvola trajektno pristanište na otoku Kapriju INFORMIRANJE JAVNOSTI UP/I-361-03/18-01/000066 2182/01-08-18-0003 09.10.2018. 15.11.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Joška Ramadže, Danilo Kraljice na kat.čest.zem. 373/2 k.o. Danilo Kraljice u Danilo Kraljice POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000001 2182/01-08/3-18-0004
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine, stambene namjene, 2. skupine, na katastarskoj čestici zem. 2859/91 k.o. Donje Polje u Brodarici POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000287 2182/01-08/3-18-0007 26.09.2018. 10.10.2018. Link
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 1396/19 k.o. Zaton-Raslina (nastala od dijela k.č.br. 1396/7 k.o. Zaton-Raslina) u Zatonu POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000276 2182/01-08-18-0015 24.09.2018. 03.10.2018. Link
Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine,na k.č.br. *454 k.o. Donje Polje (Brodarica). POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000055 2182/01-08-18-0010 18.09.2018. 10.10.2018. Link
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 788/3 k.o. Dubrava (nastala od k.č.br. 788/2 k.o. Dubrava) u Dubravi kod Šibenika POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000025 2182/01-08-18-0008 22.08.2018. 17.09.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Lučke uprave ŠKŽ, uvala „Vrnaža“, Mandalina na katastarskim česticama 3658/1, 3685/3, 3658/6, 5996/3, 5997 i 6038 k.o. Šibenik u Mandalini, Uvala "Vrnaža" POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000105 2182/01-08/3-18-0003 03.08.2018. 17.08.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Anđelko Curavić, Krapanj, Obala I br.28 na katastarskim česticama čest.zgr. 9/1, 9/3 i dio čest.zgr. 9/5, čest.zem. 3751/3, 3751/5, 3751/6, 3771 i 3772/3 k.o. Krapanj na otoku Krapanj POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000183 2182/01-08/3-18-0005 30.07.2018. 08.08.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Željke Banovac iz Grebaštice, Donji Banovci 217, na čest. br. 3392/16 (nastala od dijela čest. br. 3392/16 i čest.br. 3392/31) K.O. Šibenik POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000012 2182/01-08-18-0009 27.07.2018. 06.08.2018. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na k.č.br. 816_12 k.o.Mandalina u Šibeniku Investitorica Ira Hartmann Macura UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000099 2182/01-08-18-0004 25.07.2018. 13.08.2018. Link
Građenje stambene zgrade na k.č.br. 150/8 K.O. Zaton – Raslina u Zatonu POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/18-01/000021 2182/01-08-18-0006 25.07.2018. 03.08.2018. Link
Građenje stambene zgrade na k.č.br. 150/8 K.O. Zaton – Raslina u Zatonu POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/18-01/000021 2182/01-08-18-0007 25.07.2018. 03.08.2018. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa spojna prometnica Tromilja – Lozovac i Lozovac – Skradinski buk, 2. skupine UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/18-01/000013 2182/01-08-18-0002 23.07.2018. 03.08.2018. Link
Izmjena građevinske dozvole po zahtjevu Branka Petkovića iz Zagreba, Divka Budaka 17, na čest. br. 1062/3 (nastala od dijela čest. br. 1062/2 i dijela čest. zem. 1062/3) K.O. Vrpolje UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000003 2182/01-08-18-0007 23.07.2018. 31.07.2018. Link
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene 2. skupine na k.č.br. 3193/30 k.o. Šibenik UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000087 2182/01-08-18-0003 09.07.2018. 01.08.2018. Link
Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole investitorica Ružica Lukanović iz Šibenika UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000073 2182/01-08-18-0003 28.06.2018. 16.07.2018. Link
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 2375/1 k.o. Šibenik UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000268 2182/01-08-18-0005 01.06.2018. 20.06.2018. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 5813/1 k.o. Šibenik (Šibenik, 15. siječnja 1873. br. 5) investitora Ante Šare UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000126 2182/01-08-18-0014 30.05.2018. 20.06.2018. Link
Rekonstrukcija raskrižja Zaton na državnoj cesti D8, dionica 015 kod Šibenskog mosta, 2. skupine, po zahtjevu Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-350-05/17-01/000005 2182/01-08-18-0008 23.05.2018. 07.06.2018. Link
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene 2 skupine na građevnoj čestici Donje Polje (Brodarica) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000146 2182/01-08-18-0008 18.05.2018. 08.06.2018. Link
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, na kat.čest.broj 1507/2 k.o. Šibenik u Šibeniku, po zahtjevu HGSS STANICA ŠIBENIK, Šibenik, Put tvornice 33 POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/18-01/000069 2182/01-08-18-0002 16.05.2018. 24.05.2018. Link
Građenje stambene zgrade na kč br 2795_3 KO Donje Polje u Brodarici POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000071 2182/01-08-18-0007 09.05.2018. 17.05.2018. Link
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti D8 u Žaboriću LOKACIJSKA DOZVOLA UP/I-350-05/17-01/000009 2182/01-08-18-0010 09.05.2018. 17.05.2018. Link
Javni poziv za rekonstrukciju dijela prizemlja u višestambenoj zgradi na adresi Šibenik, Bana Ivana Mažuranića POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000013 2182/01-08-18-0002 24.04.2018. 07.05.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Mira Vidoić Herceg na čest. br. 1411/5 (nastala od dijela čest. br. 1411/2 i čest. br. 1410/3) K.O. Šibenik POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000158 2182/01-08-18-0013 17.04.2018. 24.04.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Kristine Vrcić, Podine, Vrcići 12 na čest. zem. 175/8 K.O. Jadrtovac POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000163 2182/01-08/3-18-0009 16.04.2018. 25.04.2018. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Frane Deana sa otoka Zlarina na čest. zgr. 506/1 K.O. Zlarin POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000270 2182/01-08/3-18-0007 11.04.2018. 20.04.2018. Link
Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine, investitor Mate Živković iz Rasline POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000236 2182/01-08-18-0012 04.04.2018. 23.04.2018. Link
Rekonstrukcija dalekovoda DV 110kV VELIKA GLAVA - JELINAK POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/18-01/000016 2182/01-08-18-0002 04.04.2018. 23.04.2018. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/17-01/000015 2182/01-08-18-0002 20.03.2018. 04.03.2018. Link
Gradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – sustav navodnjavanja Donje Polje - Jadrtovac POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/18-01/000006 2182/01-08-18-0004 07.03.2018. 15.03.2018. Link
Gradnja stambeno-poslovne zgrade na k.č.z. 3321/1 K.O. Donje Polje u Podsolarskom POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000228 2182/01-08-18-0007 22.02.2018. 05.03.2018. Link
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – raskrižje na DC 8 u Žaboriću POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-350-05/17-01/000009 2182/01-08-18-0007 15.02.2018. 28.02.2018. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 1029/33 k.o. Zlarin POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000232 2182/01-08-18-0010 05.02.2018. 14.02.2018. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine i pomoćne namjene - strojarnica za bazen, ljetna kuhinja, roštilj na k.č.br. 2898/11 k.o. Donje Polje (Brodarica) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000161 2182/01-08-18-0008 05.02.2018. 14.02.2018. Link
Gradnja zamjenske građevine i promjena namjene na k.č.zgr. 613 K.O. Zaton-Raslina u Zatonu POZIV NA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000269 2182/01-08-17-0008 16.01.2018. 23.01.2018. Link
Građenje stambene građevine na k.č. 2061 (nastala od dijela čest.zem. 2036/1, dijela čest.zem. 2062/2, čest.zem. 2061, čest.zem. 2059/2 i čest.zgr. 68/2) sve K.O. Dubrava u Dubravi POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000069 2182/01-08/17-0011 29.12.2017. 08.01.2018. Link
Rekonstrukcija (dogradnja) i privođenje namjeni dijela potkrovlja zgrade društvene namjene – zgrada Županijskog suda u Šibeniku na k.č.br. 2788/1 K.O. Šibenik u Šibeniku POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000255 2182/01-08-17-0007 13.12.2017. 20.12.2017. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Rade Gligića iz Šibenika na čest. br. 718/52 K.O. Šibenik POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000127 2182/01-08/3-17-0005 14.12.2017. 22.12.2017. Link
Gradnja građevine stambene namjene na k.č.br. 2356/56 K.O. Donje Polje u Ražinama Donjim POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000136 2182/01-08-17-0009 06.12.2017. 14.12.2017. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama k.č.br. *1359, 647/2, 649/1, 649/2, 649/3, 650/2, 650/5, 650/6, 7563/12 k.o. Zaton-Raslina u Raslini POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/15-01/000016 2182/01-08-17-0011 05.12.2017. 15.12.2017. Link
Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.br. 702/55 k.o. Zatin-Raslina POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000119 2182/01-08-17-0009 29.11.2017. 08.12.2017. Link
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – studentski dom, Palacin, na dijelu k.č.br. 3610/1 K.O. Šibenik LOKACIJSKA DOZVOLA UP/I-350-05/16-01/000038 2182/01-08-17-0011 29.11.2017. 07.12.2017. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - zamjena dijela DV 10 kV kabelom 10(20) kV za TS ŽABORIĆ1 POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/16-01/000018 2182/01-08-17-0005 27.11.2017. 05.12.2017. Link