Oglasna ploča

PredmetAkt u predmetuKlasaUr.brojPočetak oglašavanjaZavršetak oglašavanjaPogledaj dokument
Gradnja stambeno-poslovne zgrade na k.č.z. 3321/1 K.O. Donje Polje u Podsolarskom POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000228 2182/01-08-18-0007 22.02.2018. 05.03.2018. Link
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – raskrižje na DC 8 u Žaboriću POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-350-05/17-01/000009 2182/01-08-18-0007 15.02.2018. 28.02.2018. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na k.č.br. 1029/33 k.o. Zlarin POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000232 2182/01-08-18-0010 05.02.2018. 14.02.2018. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine i pomoćne namjene - strojarnica za bazen, ljetna kuhinja, roštilj na k.č.br. 2898/11 k.o. Donje Polje (Brodarica) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000161 2182/01-08-18-0008 05.02.2018. 14.02.2018. Link
Gradnja zamjenske građevine i promjena namjene na k.č.zgr. 613 K.O. Zaton-Raslina u Zatonu POZIV NA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000269 2182/01-08-17-0008 16.01.2018. 23.01.2018. Link
Građenje stambene građevine na k.č. 2061 (nastala od dijela čest.zem. 2036/1, dijela čest.zem. 2062/2, čest.zem. 2061, čest.zem. 2059/2 i čest.zgr. 68/2) sve K.O. Dubrava u Dubravi POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000069 2182/01-08/17-0011 29.12.2017. 08.01.2018. Link
Rekonstrukcija (dogradnja) i privođenje namjeni dijela potkrovlja zgrade društvene namjene – zgrada Županijskog suda u Šibeniku na k.č.br. 2788/1 K.O. Šibenik u Šibeniku POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000255 2182/01-08-17-0007 13.12.2017. 20.12.2017. Link
Građevinska dozvola po zahtjevu Rade Gligića iz Šibenika na čest. br. 718/52 K.O. Šibenik POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000127 2182/01-08/3-17-0005 14.12.2017. 22.12.2017. Link
Gradnja građevine stambene namjene na k.č.br. 2356/56 K.O. Donje Polje u Ražinama Donjim POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000136 2182/01-08-17-0009 06.12.2017. 14.12.2017. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama k.č.br. *1359, 647/2, 649/1, 649/2, 649/3, 650/2, 650/5, 650/6, 7563/12 k.o. Zaton-Raslina u Raslini POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/15-01/000016 2182/01-08-17-0011 05.12.2017. 15.12.2017. Link
Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.br. 702/55 k.o. Zatin-Raslina POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000119 2182/01-08-17-0009 29.11.2017. 08.12.2017. Link
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – studentski dom, Palacin, na dijelu k.č.br. 3610/1 K.O. Šibenik LOKACIJSKA DOZVOLA UP/I-350-05/16-01/000038 2182/01-08-17-0011 29.11.2017. 07.12.2017. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - zamjena dijela DV 10 kV kabelom 10(20) kV za TS ŽABORIĆ1 POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/16-01/000018 2182/01-08-17-0005 27.11.2017. 05.12.2017. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - kabelski vod 10(20) kV : TS NEBODER1 - TS LEŽEĆI NEBODER, TS BALDEKIN3 - TS LEŽEĆI NEBODER, TS NEBODER1 - TS BALDEKIN1, TS BALDEKIN1 - TS BALDEKIN3, dio KB TS BALDEKIN3 - TS BALDEKIN2 POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/16-01/000016 2182/01-08/17-0006 27.11.2017. 05.12.2017. Link
Izgradnja stambeno poslovne zgrade u Brodarici POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000124 2182/01-08-17-2 24.11.2017. 01.12.2017. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na k.č.br. 816/13 k.o. Mandalina POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000181 2182/01-08-17-0006 21.11.2017. 30.11.2017. Link
Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na k.č.br. 816/12 k.o. Mandalina POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000180 2182/01-08-17-0006 20.11.2017. 29.11.2017. Link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice po zahtjevu ĐURĐICE SLAVICA iz KARLOVCA na čest. zgr. 86/3 K.O. Lozovac POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/17-05/000091 182/01-08/17-0003 20.11.2017. 28.11.2017. Link
Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - izgradnja kabelskog voda 10(20)kV od TS BUALE do TS MAŽURICE POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000251 22182/01-08/17-0004 14.11.2017. 22.11.2017. Link
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – studentski dom, Palacin, na dijelu k.č.br. 3610/1 K.O. Šibenik POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/16-01/000038 2182/01-08-17-0009 13.11.2017. 20.11.2017. Link
Građenje stambene građevine na k.č.br. 3146/2 k.o. Donje Polje POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000106 2182/01-08-17-0006 10.11.2017. 21.11.2017. Link
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene na k.č. u K.O. Sitno Donje – rekonstrukcija kolodvora Perković POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000031 2182/01-08-17-0006 09.11.2017. 16.11.2017. Link
Građenje stambene građevine na dijelu k.č.zem. 7/5 K.O. Krapanj u Šparadićima POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-06/10-01/85 2182/01-08/17-11 25.10.2017. 02.11.2017. Link
Građenje stambene građevine na dijelu k.č.zem. 7/5 K.O. Krapanj u Šparadićima POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-06/10-01/84 2182/01-08/17-10 25.10.2017. 02.11.2017. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na k.č.br. *689 (nastala od k.č.br. *688 i *689 k.o. Krapanj) k.o. Krapanj u Žaboriću POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000059 2182/01-08/17-0005 17.10.2017. 25.10.2017. Link
Poziv za uplatu upravne pristojbe, Spenner d.o.o. POZIV NA UPLATU UPRAVNE PRISTOJBE UP/I-361-05/17-30/000141 2182/01-08-17-0004 17.10.2017. 25.10.2017. Link
Građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000088 2182/01-08-17-0003 12.10.2017. 25.10.2017. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na čest.br. 3290/6 (nastala od čest.zgr. 483 i dijela čest. br. 3290/1, sve K.O. Krapanj u Žaboriću) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000095 2182/01-08/17-0004 05.10.2017. 13.10.2017. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na čest.br. k.č.br.3063/2 (nastala od k.č.br. 3063/2, k.č.br. 3063/6 i k.č. br.3064/42) k.o. Šibenik u Šibeniku POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000184 2182/01-08/17-0017 05.10.2017. 13.10.2017. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na čest.br. 1687 k.o. Šibenik u Šibeniku. POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000093 2182/01-08/17-0008 05.10.2017. 13.10.2017. Link
Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č.br. 5277 K.O. Šibenik, Prominska ulica ZAKLJUČAK UP/I-361-02/13-01/5154 2182/01-08-17-3 26.09.2017. 26.10.2017. Link
Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č.br. 5277 K.O. Šibenik, Prominska ulica GRAĐEVINSKA DOZVOLA UP/I-361-03/17-01/000086 2182/01-08-17-0008 21.09.2017. 02.10.2017. Link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice od dijela čest. br. 3456/1 K.O. Šibenik u Šibeniku POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/17-05/000035 2182/01-08-17-0004 20.09.2017. 28.09.2017. Link
Građenje građevine stambene namjene na čest.zem. 1101/2 K.O. Mandalina u Šibeniku, Podsolarsko POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000189 2182/01-08/17-0008 05.09.2017. 13.09.2017. Link
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti, 2. skupine, na k.č.br. 1052/3 (nastala od k.č.br. 1021, 1022 i dijela 1052/1) k.o. Lozovac (Lozovac) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000085 2182/01-08-17-0008 29.08.2017. 07.09.2017. Link
Rekonstrukciju (nadogradnja) građevine stambene namjene izgrađene na kat.čest.br. 5277 (nastala spajanjem kat.čest.br. 5277 i dijela kat.čest.br. 5279) K.O. Šibenik (Šibenik, Prominska ulica 1) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000086 2182/01-08-17-0005 21.08.2017. 29.08.2017. Link
Građenje građevine stambene namjene na čest.zem. 4643/8 K.O. Zaton Martinska u Šibeniku, Bogdanovići POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000080 2182/01-08/17-0005 06.07.2017. 14.07.2017. Link
Građenje stambene zgrade na kčz. 220_9 K.O. Grebaštica (nastala formiranjem od kčz. 220_7 K.O. Grebaštica) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/15-01/000086 2182/01-08-17-0006 05.06.2017. 13.06.2017. Link
Građenje stambene zgrade na kat.čest.zem. 3000/1 K.O. Grebaštica POZIV STRANKAMA U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000049 2182/01-08-17-0008 05.06.2017. 13.06.2017. Link
Rekonstrukcija stambene zgrade na kat. čest. zem. 970/21 KO Zlarin JAVNI POZIV UP/I-361-03/17-01/000032 2182/01-08-17-0006 01.06.2017. 09.06.2017. Link