Proračun Grada Šibenika

Što je to proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazanii svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi izdaci i rashodi Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu u kojoj je donesen. Fiskalna godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, a počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Želja nam je da ovakvim prikazom gradskog Proračuna svim građanima omogućimo uvid kako u prihode tako i rashode Grada te da građani dobiju potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac.

Što se sve može saznati iz Proračuna? 


Koliki su i koji ukupni prihodi Grada
Koliki su ukupni rashodi Grada
Što sve Grad financira 
Koliko se novca troši na gradsku upravu 
Koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora 
Koliko se novca troši na kulturu, znanost i šport 
Koliko novca Grad izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za osnovne škole i socijalnu skrb

Gdje možete pronaći Proračun?

U "Službenom glasniku Grada Šibenika"
U Upravnom odjelu za financije, Trg palih branitelja domovinskog rata br. 1, II. kat 
Na web stranicama Grada Šibenika www.sibenik.hr

 

 

 

 

Godišnji izvješaj o izvršenju proračuna za 2016. godinuGodišnji izvješaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu.zip (2.11 MB)

 

 

 

 

 

Izvještaj o izvršenju proračuna u 2014. godiniIzvještaj o izvršenju proračuna u 2014. godini (3.43 MB)

 

Proračun 2015. - 2017.Proračun 2015. - 2017. (557.90 kB)

 

Proračun u malomPoračun u malom 2015 (3.98 MB)

 

Izmjene i dopune proračuna 2014. - 2016.Izmjene i dopune proračuna 2014. - 2016. (665.35 kB)
II izmjene i dopune proračuna 2014. - 2016. (651.62 kB)

 

 

Proračun 2014. - 2016.Proračun 2014 - funkcijski (214.75 kB)
Proračun 2014 - opći (223.45 kB)
Proračun 2014 - posebni (702.06 kB)
Proračun 2014 - projekcije (265.68 kB)
Proračun 2014 - razvojni (269.51 kB)

 

 

Proračun 2012. - 2014.Proračun 2012-2014 (373.00 kB)

 

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA ZA 2011. - 2013. god.Opći dio (58.30 kB)
Posebni dio (113.70 kB)
Razvojni programi (58.23 kB)
Projekcije (62.89 kB)
Graf (142.68 kB)
Graf2 (89.48 kB)
Graf3 (63.03 kB)