Od ponedjeljka nova regulacija prometa na čvoru Meterize
Od ponedjeljka nova regulacija prometa na čvoru Meterize
 

Nova regulacija prometa na gradilištu čvora Meterize trajat će od 24.7. do 1. 9.

Naredni tjedan zatvaranje parkirališta Poljana
Naredni tjedan zatvaranje parkirališta Poljana
 

Parkiralište Poljana biti zatvoreno za sve korisnike u periodu od nedjelje, 23. srpnja u 14:00 sati do subote, 29. srpnja 2017.g. u 18:00 sati

Privremena regulacija prometa zbog održavanja utrke karića
Privremena regulacija prometa zbog održavanja utrke karića
 

U vremenu od 19:00 do 20:30 sati na snazi će biti privremena regulacija prometa na prometnicama obuhvaćenih utrkom.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o odlukama Grada Šibenika
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o odlukama Grada Šibenika
 

Na temu Odluke o zabrani građevinskih radova u turističkoj sezoni i Odluke o prekoračenju dopuštene razine buke.

Obavijest o uklanjanju samostojećih pokretnih reklamnih panoa
Obavijest o uklanjanju samostojećih pokretnih reklamnih panoa
 

Rok za uklanjanje navedenih panoa s javnih površina je subota 15.srpnja 2017. godine.

Uključenje površina u minski sumnjivo područje
Uključenje površina u minski sumnjivo područje
 

Navedene površine na terenu propisno su obilježene tablama opasnosti od NUS-a.

Završeni radovi na montaži nadvožnjaka na Meterizama
Završeni radovi na montaži nadvožnjaka na Meterizama
 

Jadranska magistrala otvorena za promet

Obavijest o prekoračenju dopuštene razine buke
Obavijest o prekoračenju dopuštene razine buke
 

Zbog radova na zgradama POS stanova Šubićevcu

Privremeno zatvaranje državne ceste D8 na predjelu čvora Meteriza
Privremeno zatvaranje državne ceste D8 na predjelu čvora Meteriza
 

Magistrala će biti zatvorena u četvrtak 6. srpnja u intervalima: od 04:00 do 06:30, od 08:30 do 09:30, od 12:00 do 13:00, od 16:30 do 17:30, te od 22:00 do 02:00

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost
Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost
 

Rok za podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju Agenciji za poljoprivredno zemljište je 30 dana koje je počelo 16. lipnja 2017. a završava 16. srpnja 2017.