Državna nagrada za humanitarni rad

21.11.2017

Državna nagrada za humanitarni rad

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15) i Pravilnikom o državnoj nagradi za humanitarni rad („Narodne novine“, broj 120/15), raspisalo Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad u 2017. godini.

 

Poziv je otvoren od 15. studenoga do 01. prosinca 2017. godine.

 

Državna nagrada za humanitarni rad je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

 

Nagrada se dodjeljuje  na prijedlog tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnih i profitnih pravnih osoba, te fizičkih osoba.

 

Nagrada se dodjeljuje kao: Nagrada za životno djelo (jedna u tekućoj godini) - fizičkoj osobi,  za trajan doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada, u obliku povelje i novcu, te Godišnja nagrada (najviše tri) - pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada, u obliku povelje.

 

 

Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad kojega je, na prijedlog ministrice nadležne za socijalnu skrb, imenovala Vlada Republike Hrvatske u mjesecu studenom 2017. godine.