Komunalno redarstvo

30.01.2013

Komunalno redarstvo

Komunalno redarstvo nadzire provođenje komunalnog reda propisanog Odlukom o komunalnom redu, te drugih Odluka i Pravilnika. Odsjek komunalnog redarstva je ustrojen unutar Upravnog odjela za komunalne poslove.

Redovitim obilascima terena, dojavama i razgovorima sa građanima, suradnjom s policijom i drugim institucijama komunalni redari uočavaju i rješavaju probleme.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

2. premještati nepropisno zaustavljena i parkirana vozila o trošku vlasnika,

3. blokirati autobuse, teretne automobile, priključna vozila i radne strojeve na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

4. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

5. podnijeti zahtjev za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

6. predložiti pokretanje prekršajnog postupka

Broj telefona komunalnih redara je: 022/431-039.

Građani mogu putem ovog telefonskog broja dobiti potrebne informacije, podnijeti prijave iz nadležnosti komunalnog redarstva, te stupiti izravno u kontakt s njima.