Obavijest korisnicima prava na naknadu troškova ogrjeva

28.08.2018

Obavijest korisnicima prava na naknadu troškova ogrjeva

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Šibenik, koji imaju prebivalište na području Grada Šibenika, od 01. rujna i ove godine  mogu podnijeti zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva.

 

Zahtjevi se predaju u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Šibenika, na adresi  Petra Grubišića 3.

 

Potrebna dokumentacija:

1. Potvrda Centra za socijalnu skrb Šibenik o korištenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu  (prijemni ured CZSS Šibenik - PISARNICA, soba 15)

2. Broj tekućeg računa s obveznom IBAN konstrukcijom

3.  Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (ispunjava se prilikom podnošenja zahtjeva, dostupna i  na internetskoj stranici www.šibenik.hr)

 

Rok za predaju dokumentacije je 30.11.2018. godine