Organizacija rada Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika tijekom epidemije koronavirusa

23.03.2020

Organizacija rada Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika tijekom epidemije koronavirusa

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika, sukladno Odluci o organizaciji rada pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, donijelo je Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena.

 

Rad Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika organizirat će se sukladno provedenoj trijaži među korisnicima, utvrđenim egzistencijalnim potrebama svakog pojedinog korisnika i u odnosu na sve resurse u ustanovi, ljudske i druge.

 

Egzistencijalne potrebe korisnika koje će se pružati su: dostava/nabava namirnica ako ih, i kad ima u trgovinama, dostava lijekova, dostava gotovog obroka, nakon usmenog kontakta ispred ulaznih vrata, osim onih korisnika koji nisu u mogućnosti doći do vrata (nepokretni, polupokretni ili nisu funkcionalno u mogućnosti otvoriti posude s hranom) kojima će se dostava izvršiti u kući.

 

Čišćenje stana/prostora gdje korisnik boravi se, privremeno odgađa, osim kod, utvrđeno, pojedinih korisnika koji nemaju nikoga, ali u smanjenom opsegu.

 

Svi radnici, od ravnateljice, voditeljice organizacije pružanja usluga pomoći u kući, voditeljice organiziranih dnevnih aktivnosti, gerontodomaćica i vozača, će od 23. ožujka 2020. godine raditi za korisnike i s korisnicima prema, utvrđenom rasporedu, koji će biti podložan promjeni u odnosu na, vrstu, broj i opseg potreba i socijalnih usluga kod korisnika, na terenu i u prostoru ustanove.

 

Rad će se organizirati u obliku direktnog odlaska kod korisnika točno određenih radnika, dok će ostali biti kod kuće na raspolaganju. U prostoru ustanove će se određeni radnici smjenjivati i osigurati stalnu dostupnosti korisnicima na brojeve:

 

Ø  022 333 332

Ø  099 886 2007