Poziv mještanima Ražina i Podsolarskog

02.08.2017

Poziv mještanima Ražina i Podsolarskog

Pozivaju se mještani naselja Ražine Gornje, Ražine Donje i Podsolarsko da društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik do najkasnije mjeseca studenog podnesu zahtjev za priključenje svojih objekata na mjesni sustav odvodnje otpadnih voda sukladno čl.212.st.1. Zakona o vodama (NN153/09,63/11,130/11,56/13,14/14) kojim je propisana obveza priključenja na komunalne vodne građevine u roku od 1 godine dana od stjecanja mogućnosti za priključenje.

 

Zabranjuje se svako neovlašteno i nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda iz septičkih ili drugih jama neposredno u izgrađeni mjesni sustav odvodnje.


Protiv prekršitelja iz prethodne točke Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik kao javni isporučitelj vodnih usluga podnijeti će kaznene prijave nadležnim tijelima.