Produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u centru grada

27.07.2017

Produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u centru grada

Za vrijeme trajanja Changer Meetup manifestacije na lokacijama Obala dr. Franje Tuđmana, Ulica Božidara Petranovića, Perivoj Roberta Visianija, Trg Ivana Pavla II. i Trg pučkih kapetana, Grad Šibenik je  na zahtjev Turističke zajednice Grada Šibenika odobrio trajanje glazbenih programa do 02,00 sata.

Svi ugostiteljski objekti iz skupine „ Restorani“ i „ Barovi“ na području užeg centra grada također u razdoblju do 01. kolovoza 2017.g. mogu raditi sat duže u odnosu na propisano radno vrijeme, odnosno do 02,00 sata.

Dopuštena  emisijska razina buke tijekom održavanja koncerata za promicanje glazbene i urbane kulture iznosi 95 dB.