Zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru

25.03.2020

Zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru

S obzirom da Javna vatrogasna postrojba Šibenik i dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Šibenika dio svojih kapaciteta koriste u borbi protiv korona virusa, Grad Šibenik do daljnjega zabranjuje loženje vatre na otvorenom prostoru, a posebice:

 

- spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara,

- spaljivanje papira, smeća i otpadaka

- improvizirane roštilje, gradele te logorske vatre

- bacanje šibica, opušaka i drugih zapaljivih tvari na otvorene površine.

 

Navedenom zabranom namjera je preventivno utjecati na sprječavanje nastajanja i širenja požara na otvorenim površinama, ali i na trenutne vremenske uvjete.