Sjednice Gradskog vijeća 2017. - 2021.

5. sjednica Gradskog vijećaAnaliza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika 2017.doc (278.00 kB)
DRUGE IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017.godinu.doc (28.00 kB)
II Izmjena odluke o izvršavanju Proračuna 2017.pdf (53.76 kB)
II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2017-2.doc (123.50 kB)
II izmjene i dopune Proračuna 2017.pdf (1.30 MB)
II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.doc (121.00 kB)
IZMJENE PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2017.god.doc (45.50 kB)
Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Hrvoja Zekanovića.doc (29.50 kB)
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna V Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.doc (977.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017g.doc (34.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017 godinu.doc (29.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.doc (29.00 kB)
Odluka o izmjenama odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika u 2017 godini.doc (35.00 kB)
Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.doc (29.50 kB)
Odluka o izvršavanju Proračuna 2018.pdf (75.51 kB)
ODLUKA O NAČELIMA KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOIVA NA PODRUČJU GŠ.doc (43.00 kB)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.doc (276.00 kB)
Odluka o naknadi za razvoj odvodnje i vodoopskrbe.doc (47.00 kB)
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Šibenika.doc (54.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području GŠ na temelju ugovora.doc (46.00 kB)
Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Šibenika.doc (38.00 kB)
Plan davanja koncesija za razdoblje od 2018-2020.doc (32.50 kB)
Plan davanja koncesije u 2018.doc (36.50 kB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018.doc (79.00 kB)
Polugodišnji izvještaj 2017.pdf (1.77 MB)
Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture-2018.doc (78.00 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018 g.doc (49.00 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (78.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu.doc (38.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2018. godinu.doc (212.50 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (44.50 kB)
Programski i financijski okvir HNK u Šibeniku za vijeće.doc (39.00 kB)
Proračun 2018.pdf (1002.94 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik.doc (25.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec rujan 2017..doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec studeni 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Programa Savjeta mladih grada Šibenika za 2018.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje revizija.doc (23.00 kB)

 

4. svečana sjednica Gradskog vijećaZapisnik 4 svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (640.76 kB)

 

3. sjednica Gradskog vijećaIzmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 2017.doc (28.00 kB)
Izmjena Programa održavanja komunalne infrrastrukture 2017.doc (120.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - funkcijska.xlsx (288.72 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - opći.xls (56.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - posebni.xlsx (83.61 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - projekcije.xls (66.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - razvojni.xls (60.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.doc (135.50 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Donje Polje.doc (45.50 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Donje Polje i Krapanj.doc (398.00 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Jadrtovac.doc (52.00 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2017.doc (39.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017.godinu.doc (28.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. g.doc (33.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017. godinu.doc (26.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. g_.docx (16.78 kB)
Odluka o komunalnom doprinosu 2017.pdf (201.16 kB)
Odluka o pripajanju trgovačkog društva Zelenilo doo trgovačkom društvu Gradska čistoća doo i promijeni naziva tvrtke Grdaska čistoća doo.doc (44.00 kB)
Odluka o produženju roka za ispunjenje ugovornih obveza iz kupoprodajnih ugovora kupaca nekretnina na području Gospodarske zone Podi.doc (24.50 kB)
Rezultati za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Šibenika (1).doc (55.00 kB)
Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Šibenika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH.doc (41.00 kB)
Zapisnik 3 sjednice Grdaskog vijeća Grada Šibenika.pdf (18.14 MB)

 

2. sjednica Gradskog vijećaAnalitički prikaz računa financiranja 2016.xlsx (13.57 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - ekonomska klasifikacija.pdf (105.90 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - naslovna i zadnja.xls (54.50 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - opći dio.pdf (50.45 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - organizacijska.doc (61.00 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - posebni dio.pdf (214.35 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - razvojni programi.pdf (63.41 kB)
Izvješće o danim suglasnostima i jamstvima XII 2016.docx (26.83 kB)
Izvješće o danim suglasnostima i jamstvima XII 2016.pdf (840.51 kB)
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe - godišnji 2016.pdf (158.33 kB)
Izvještaj o zaduživanju - godišnji 2016.doc (38.00 kB)
Odluka o preraspodjeli 2016.pdf (894.82 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2016.doc (39.50 kB)
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Gradski parking d.o.o. za izgradnju podzemne javne garaže Poljana.doc (28.50 kB)
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika I.doc (35.50 kB)
Odluka o prodaji dionica Hravtskog nogometnog kluba Šibenik sdd u vlasništvu Grada Šibenika.doc (37.50 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2016.doc (39.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Šibenik.doc (34.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Krapanj.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Jadrtovac.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Konjevrate.doc (34.50 kB)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi.doc (113.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prigovore i tužbe.doc (27.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose.doc (26.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju.doc (27.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša.doc (26.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem galerije sv. Krševana Šibenik u 2016..doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje kom.infr. u 2016.doc (34.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti za 2016.doc (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2016.doc (29.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održ.kom.infr. u 2016.doc (33.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016.doc (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec ožujak 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec svibanj 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec travanj 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu JAVNE USTANOVE U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Šibenika za 2016. godinu.doc (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Javne ustanove Športski objekti Šibenika za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za Program javnih potreba u sportu 2016.doc (26.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i financijskog izvještaja Gradska čistoća d.o.o..doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva s godišnjim financijskim izvještajem za 2016. godinu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik.doc (25.00 kB)
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA ČEMPRESI .doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju i stanju društva Tvornice elektroda i ferolegura dd Šibenik.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju za 2016 s financijskim izvještajem Bikarac doo.doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju za 2016. g. Zelenilo.doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu za 2016. godinu Podi Šibenik d.o.o..doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Društva i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenika za 2016. godinu.doc (23.00 kB)
ZAPISNIK 2 sjednice Gradskog vijeća.pdf (565.07 kB)

 

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijećaZapisnik 1 konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (2.42 MB)