Izložba 'Faust Vrančić – Machinae novae'

14.06.2017

Izložba 'Faust Vrančić – Machinae novae'

U Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić otvorena je izložba 'Faust Vrančić – Machinae novae'.

Izložba uključuje stiliziranu repliku pomičnog krova u mlinu prema crtežu iz djela Machinae novae, tiskanog u Mlecima 1615. ili 1616. godine, te devet maketa koje je prema Vrančićevim crtežima izradio Dimitrije Barb.

Ravnatelj Gradske knjižnice ‘Juraj Šižgorić’ zahvalio se na sredstvima Gradu Šibeniku i Zagrebu, te Ministarstvu kulture koji su omogućio da izložba‘Faust Vrančić – Machinae novae’ gostuje u Šibeniku. Autor izložbe je Ivan Halić.

U sklopu obilježavanja četiristote obljetnice smrti toga znamenita hrvatskoga polihistora, leksikografa i izumitelja, izložbu su organizirali Tehnički muzej Nikola Tesla iz Zagreba i Gradska knjižnica ‘Juraj Šižgorić’ Šibenik.

 

Izložba je otvorena do 13. rujna 2017.