Mladi arhitekti predstavili svoje viđenje uređenja grada

19.04.2013

Mladi arhitekti predstavili svoje viđenje uređenja grada

SOBA - Sekcija mladih arhitekata i studenata arhitekture Društva arhitekata Šibenik osnovana je s ciljem predstavljanja i afirmiranja mladih šibenskih arhitekata i studenata arhitekture i njihovih radova na arhitektonskoj i kulturnoj sceni grada Šibenika, ali i šire.

SOBA organizira i provodi projekte koji su od interesa za članove sekcije i građane Šibenika, a sve s ciljem uključivanja mladih u probleme gradskog prostora te pokušaja da se isti riješe.

Jedan od takvih je i izložba mladih arhitekata i studenata arhitekture koja se sinoć održala u studiju Galerije sv. Krševana. Na izložbi su se predstavila 24 autora, a izložili su svoje viđenje gradskih javnih prostora.

Šibenski gradonačelnik dr. Ante Županović dobio je čast otvoriti izložbu.

Ud mladih arhitekata koji su predstavili svoje radove na izložbi su i zaposlenici pojedinih poduzeća koja su radila na izradi projektnih i idejnih rješenja za uređenje javnih prostora koje realizira Grad Šibenik.

Umrežavanjem s drugim interesnim skupinama te uspostavljanjem dijaloga s javnosti sekcija želi poboljšati kvalitetu društvenog i kulturnog života u gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji.