Nova kulturna dobra na području Grada Šibenika

02.05.2012

Nova kulturna dobra na području Grada Šibenika

Ministarstvo kulture temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da Kompleks bunja Stari stan na predjelu Samograd na otoku Žirju, kao i Crkva sv. Marije i Petra u Grebaštici  imaju svojstvo kulturnog dobra.  Zaštitni i drugi radovi na ovim kulturnim dobrima stoga se mogu provoditi samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela. Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra dužan je provoditi  sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje odredi nadležno tijelo.

Kompleks bunja Stari stan smješten je na predjelu Samograd na otoku Žirju. Kompleks čine nepravilno svođena višeprostorna kamena građevina Stari stan, izduženi Novi stan, nepravilno svođena cisterna i još dvije neobrađenog vapnenaca. Na krovištu je bio i grubi sunčani sat. Usporedivši čitljiv pročelni natpis s kazivanjima Žirjana, ustanovljeno je da je graditelj Starog stana Josip Alić-Papak.

Crkva sv. Marije i sv. Petra dvojni je sakralni objekt funkcionalno povezan. Crkva sv. Marije je sjeverni, a crkva sv. Petra južni objekt. Obje su crkve građene od kamena i pravilne su orijentacije. Povijesni podaci govore o obnovi crkve sv. Marije, koja je u funkciji  krajem 17. stoljeća nakon prestanka turske opasnosti i o obnovi 1912. godine. Crkvu sv. Petra prema natpisu izradio je majstor Antonio Busato 1435. godine.  Na groblju oko crkava nalazi se nekropola s položenim stećima, a vidi se i poklopac kasnoantičkog sarkofaga.  Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstava kulturnog dobra, na sjednici održanoj 22. studenog 2011. ustvrdilo je da je Crkva sv. Marije i Petra u Grebaštici upisana prethodno u registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu.