Objavljen poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2019. godinu

15.01.2019

Objavljen poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2019. godinu

Zajednica sportova Grada Šibenika kao organizacija u kojoj su udružene sportske udruge, odnosno članovi s područja grada Šibenika objavila je Poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2019. godinu. Pozivu se mogu odazvati svi punopravni članovi Zajednice sukladno Statutu Zajednice sportova Grada Šibenika.

 

Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se preporučeno poštom ili neposrednom dostavom u prostorije Zajednice sportova Grada Šibenika  svakog radnog dana od 7:00 – 15:00 sati, zaključno s  15. veljače (petak) 2019. godine - (u dva primjerka). Prijedlozi se mogu dostaviti i elektroničkim putem – skenirani na e-mail-adresu dario.kulusic@zsgs.hr/ info@zsgs.hr.

 

Prijave za prijedlog Programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće biti razmatrane.

 

U slučaju dostave putem pošte ili osobno, prijedlozi Programa predaju se u omotnici na adresu: Zajednica sportova Grada Šibenika, Miminac 15/III, 22000 Šibenik s naznakom: "Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2019. godinu ”.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Zajednici sportova Grada Šibenika na telefon  091/600 1950 ili na e-mail dario.kulusic@zsgs.hr / info@zsgs.hr.

 

 

Sve uvjete javnog poziva te obrasce potrebne za prijavu možete preuzeti na poveznici