Početna konferencija u sklopu projekta „Lokalni program za mlade Grada Šibenika“

10.04.2019

Početna konferencija u sklopu projekta „Lokalni program za mlade Grada Šibenika“

Dana 05.04.2019. godine u prostoru dnevnog boravka „Narančaste zgrade“ održana je Početna konferencija u sklopu projekta „Lokalni program za mlade Grada Šibenika“.

Početna konferencija imala je za svrhu predstaviti ciljeve ovoga projekta, osvrnuti se na dugoročni utjecaj projekta na korisnike i ciljnu skupinu te definirati mjerljive rezultate koji se očekuju.

Cilj Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika je kroz anketne upitnike ispitati želje i interese mladih osoba u gradu Šibeniku, uobličiti to u cjeloviti dokument te dati na usvajanje Gradskom vijeću. Usvajanje dokumenta značilo bi definirane prioritete u radu s mladima i za mlade na području našega grada.

Na ovome događanju sudjelovali su predstavnici mladih iz više relevantnih organizacija koje se bave pitanjima mladih te srednjoškolci. Početnu konferenciju su vodili Maja Šintić i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.