U 83. godini života umro dr.sc. Josip Kolanović

12.05.2020

U 83. godini života umro dr.sc. Josip Kolanović

 U četvrtak 7. svibnja u 83. godini života umro je dr. sc Josip Kolanović. Svojom stručnošću i neumornim radom dr. Kolanović je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj historiografiji i arhivistici.

 

Kao povjesničar medievist objavio je niz radova iz područja političke, pravne i ekonomske povijesti , kao i pomoćnih povijesnih disciplina paleografije, diplomatike, heraldike i metrologije. Napisao je rad o feudalnim institucijama srednjovjekovne Hrvatske, pisao je o povijesti vitezova Templara u Vrani o povijesti Benediktinaca na Pašmanu a objavio je mnoštvo drugih radova vezanih uz hrvatsko srednjovjekovlje. Kao arhivist i dugogodišnji ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu uvelike je unaprijedio arhivističku struku u Hrvatskoj kako u praktičnom pogledu tako i na teoretskoj razini kroz veliki broj radova iz područja arhivistike. Dr. Kolanović je gajio poseban interes za povijest Šibenika. Među ostalim objavio je knjigu Šibenik u kasnom srednjem vijeku. Knjigu koja će još dugo ostati najbolja historiografska analiza šibenskog kasnog srednjovjekovlja. Šibenski metrološki sustav, rad koji donosi sveobuhvatni pregled mjera korištenih u Šibeniku. Saznanja dr. Kolanovića posebno ona iz područja ekonomske i pravne povijesti predstavljaju izniman doprinos poznavanju šibenske povijesti. Dr. Kolanović je s Muzejom grada Šibenika a osobito s prof. Slavom Grubišićem surađivao na nizu projekata od kojih bi posebno istaknuli Šibenski diplomatarij iz 1986. te Spise kancelarije šibenskog kneza Fantina de cha de Pesaro 1441- 1443. iz 1989. koje je dr. Kolanović priredio za tisak.

Josip Kolanović rođen je u Zadru 1938. godine. Osnovnu školu završio je u Privlaci a klasičnu gimnaziju u Zadru. Na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je teologiju a potom i stekao magisterij. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je povijest i filozofiju. Na istom je fakultetu i magistrirao iz područja pomoćnih povijesnih znanosti te potom i stekao doktorat iz područja povijesnih znanosti. Od 1972. godine radio je kao arhivist u Arhivu Hrvatske. Od 1992. godine obnaša dužnost ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva.

 

Za svoje doprinose hrvatskoj kulturi dr. Kolanović dobio je niz nagrada i priznanja uključujući i Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi.