1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

14.06.2017

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika održati će se u utorak, 20. lipnja 2017. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici u Šibeniku, Trg Republike Hrvatske 3 sa sljedećim dnevnim redom:

- Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata

- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

- svečana prisega članova predstavničkog tijela,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.