11. sjednica Gradskog vijeća

16.09.2014

11. sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća održati će se 25. rujna 2014. (četvrtak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.


DNEVNI RED:

 1. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2014. godini
 2. Prijedlog odluke o prihvaćanju investicije
 3. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Šibenika
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
 5. Prijedlog izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 6. Prijedlog izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2014. godini
 7. Prijedlog odluke o izmjenama programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2014. godinu
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2014. godinu
 10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
 11. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika u 2014. godini
 12. Prijedlog statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika
 13. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi
 14. Prijedlog odluke o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Šibenika i Grada Humenne (Slovačka Republika)
 15. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove „Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika“
 16. Prijedlog odluke o korištenju gradskih parkirališta
 17. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2013. godinu
 18. Izvješće o radu i ostvarenom programu u 2013. godini Galerije svetog Krševana Šibenik
 19. Godišnje izvješće o radu Gradskih vrtića Šibenik za pedagošku 2013/2014. godinu
 20. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne ustanove „Športski objekti“ Šibenik za 2013. godinu
 21. Prijedlog Programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za razdoblje 2015. - 2018. godine
 22. Proračuna Grada Šibenika za mjesec kolovoz 2014. godine

Prijedlog dokumenata



Galerija sveti Krševan - Bilješke 2013 (38.50 kB)
Galerija sveti Krševan - Izvještaji 2013 (1.37 MB)
Izmjene i dopune Proračuna 2014 - funkcijska (980.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2014 - opći (48.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2014 - posebni (1.19 MB)
Izmjene i dopune Proračuna 2014 - projekcije (55.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2014 - razvojni (52.00 kB)
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine (330.00 kB)
Izvještaj o proračunskoj zalihi - polugodišnji 2014 (46.50 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima - polugodišnji 2014 (36.00 kB)
Obrazloženje - Izmjene i dopune Proračuna 2014 (222.00 kB)
Obrazloženje izvješća o izvršenju proračuna Grada Šibenika za prvo polugodište 2014. godine (73.50 kB)
Obuhvat III izmjena i dopuna UPU gospodarske zone PODI (362.77 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2014. godini (30.50 kB)
Polugodišnji 2014 - ekonomska (499.79 kB)
Polugodišnji 2014 - naslovna (45.00 kB)
Polugodišnji 2014 - opći dio (369.25 kB)
Polugodišnji 2014 - organizacijska (58.00 kB)
Polugodišnji 2014 - programska (571.63 kB)
Prijedlog izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunlane infrastrukture u 2014. godini (127.50 kB)
Prijedlog Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2014. godini (117.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu (34.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika (37.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2014. (48.50 kB)
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna III UPU gospodarske zone Podi (71.50 kB)
Prijedlog odluke o korištenju gradskih parkirališta (94.00 kB)
Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Šibenika (46.00 kB)
Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika (60.00 kB)
Prijedlog odluke o prihvaćanju investicije (37.50 kB)
Prijedlog odluke o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Šibenika i Grada Humenne (Slovačka Republika) (37.50 kB)
Prilog Odluci o zaduženju (1.54 MB)
Statutarna odluka o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika (124.00 kB)