14. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

06.06.2019

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 13.lipnja 2019. (četvrtak) u 09:00 sati u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 3. Zaključak o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka u 2018. godini (preuzmi PDF)
 4. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik unosom prava u temeljni kapital (preuzmi PDF), (prilog 1), (prilog 2)
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Batižele d.o.o. i usvajanju društvenog ugovora Batižela d.o.o. (preuzmi PDF)
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne  infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. (preuzmi PDF)
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. godini (preuzmi PDF)
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstvene zaštite  i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za  2018. godinu (preuzmi PDF)
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 11. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. putem financijskog leasinga (preuzmi PDF)
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra:

a) na čest.br. 3781 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)

b) na čest.zem. 4109/2 K.O. Grebaštica (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popisa cesta, ulica i trgova  Grada Šibenika (preuzmi PDF), (prilog 1)

15. a) Izvještaj o poslovanju Društva  i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o.  Šibenik za 2018. godinu (preuzmi PDF)

b) Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Čempresi d.o.o. Šibenik za 2018.  godinu (preuzmi PDF)

c) Izvješće o radu za 2018. godinu s  financijskim izvješćem Podi d.o.o. Šibenik (preuzmi PDF)

d) Godišnjeg izvješća o stanju društva i Financijskog izvještaja Zelenog grada d.o.o.  Šibenik za 2018. godinu

16. a) Izvještaj o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava  kulture Šibenik za 2018. godinu (preuzmi PDF), (prilog 1)

b) Izvješće o radu s financijskim izvješćem Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik   za 2018. godinu (preuzmi PDF)

c) Izvješće o radu s financijskim izvješćem Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2018. godinu (preuzmi PDF)

d) Izvješće o radu s financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

e) Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove „Športski objekti  Šibenik“  za   2018. godinu (preuzmi PDF)

f) Izvješće o radu i ostvarenom programu s financijskim izvješćem Galerije sv. Krševana  Šibenik za 2018. godinu (preuzmi PDF)

g) Izvješće o radu s financijskim izvješćem Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

17. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika:

a)  za mjesec travanj 2019. godine (preuzmi PDF)

b) za mjesec svibanj 2019. godine (preuzmi PDF)

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta:              

a)      Osnovne škole Brodarica, Šibenik (preuzmi PDF)

b)      Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik (preuzmi PDF)

c)       Osnovne škole Jurja Dalmatinca,Šibenik (preuzmi PDF)

d)      Osnovne škole Jurja Šižgorića, Šibenik (preuzmi PDF)

e)      Osnovne škole Meterize, Šibenik (preuzmi PDF)

f)       Osnovne škole Petra Krešimira IV, Šibenik (preuzmi PDF)

g)      Osnovne škole Tina Ujevića, Šibenik (preuzmi PDF)

h)      Osnovne škole Vidici, Šibenik (preuzmi PDF)

i)        Osnovne škole Vrpolje, Vrpolje (preuzmi PDF)

20. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Festivala klasične  glazbe „Mussica appassionata“ (preuzmi PDF), (prilog 1)

21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno   kazalište u Šibeniku (preuzmi PDF)

22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Hrvatskog  narodnog kazališta u Šibeniku (preuzmi PDF)

23. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o stanju u prostoru grada Šibenika  za  razdoblje 2013.-2017. (preuzmi PDF), (prilog 1), (prilog 2)

 

Dopuna dnevnog reda:

 1. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu Rekonstrukcija 1. kata Vatrogasnog doma u Grebaštici  (preuzmi PDF)
 2. Prijedlog Odluke o izmjenu i dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik (preuzmi PDF)
 3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana (preuzmi PDF)
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana (preuzmi PDF)