15. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

05.09.2019

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 12.rujna 2019. (četvrtak ) u 09:00 sati uGradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2019. godini (preuzmi PDF)
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 3. Odluka o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine (preuzmi PDF)
 4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom Javnom pozivu za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika (preuzmi PDF), (prilog 1), (prilog 2), (prilog 3), (prilog 4)
 5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 6. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika (preuzmi PDF); (prilog 1)
 7. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik (preuzmi PDF)
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik (preuzmi PDF)
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana (preuzmi PDF)
 10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2019 (preuzmi PDF)
 11. Završni račun sa financijskim izvještajem za 2018. godinu  Hrvatskog nogometnog  kluba „Šibenik“ s.d.d. (preuzmi PDF)
 12. Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje   d.o.o.  Šibenik za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 13. Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu s  financijskim izvještajem Bikarca d.o.o.  Šibenik (preuzmi PDF)
 14. Prijedlog Zaključka o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika za razdoblje 2020. - 2022. godine (preuzmi PDF)
 15. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve  Proračuna Grada Šibenika:

a)  za mjesec lipanj 2019. godine (preuzmi PDF)

 

b) za mjesec srpanj 2019. godine (preuzmi PDF)

Svi materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu (preuzmi ZIP)