16. sjednica Gradskog vijeća

10.03.2015

16. sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 19. ožujka  2015. (četvrtak) u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

Dnevni red:

1.      Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika

2.      Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja uvale Vrnaža

3.      Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Draga

4.      Prijedlog izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

5.      Prijedlog izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika u 2014. godini

6.      Prijedlog dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika

7.      Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine

8.      Godišnje izvješće o stanju Društva s godišnjim financijskim izvještajem za 2013. godinu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik

9.      Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika

10.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika za 2014. godinu

11.  Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  školstva Grada Šibenika za 2015. godinu

12.  Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih  škola Grada Šibenika za 2015. godinu

13.  Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2015. godinu

14.  Prijedlog izmjena Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika

15.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe Statuta:

a)      Osnovne škole Brodarica

b)      Osnovne škole Fausta Vrančića

c)      Osnovne škole Jurja Dalmatinca

d)      Osnovne škole Jurja Šižgorića

e)      Osnovne škole Meterize

f)       Osnovne škole Petra Krešimira IV

g)      Osnovne škole Tina Ujevića

h)      Osnovne škole Vidici

i)        Osnovne škole Vrpolje

16.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik

17.  Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Inicijativnog odbora za proslavu i obilježavanje 950 godina prvog spomena grada Šibenika

18.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture – fekalne kanalizacije područja gornje zone naselja Podsolarsko

19.  Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:

a)      mjesec prosinac 2014. godine

b)      mjesec siječanj 2015. godine 

Prijedlog dokumenataCS Podsolarsko 2 -pravo_služnosti (148.29 kB)
Financijsko izvješće Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2013. godinu (551.00 kB)
Godišnje izvješće o stanju Društva Vodovoda i odvodnje d.o.o. za 2013. (380.13 kB)
Godišnji financijski izvještaj JVP Šibenik 2014 (1.36 MB)
Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada za prosinac, 2014 (144.00 kB)
Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada za siječanj 2015 (143.50 kB)
Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2013. godinu (83.00 kB)
Izvješće o radu JVP grada Šibenika 2014 (491.35 kB)
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2014 godine (596.57 kB)
Obrazloženje odluke o donošenju Vrnaža (2.77 MB)
Prijedlog dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika (1.21 MB)
Prijedlog izmjene Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Šibenika (45.50 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2014._docx (195.00 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini (168.00 kB)
Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vrnaža (1.45 MB)
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pom. dobra u svrhu izgradnje kom. infr. - fekalne kanalizacije - Podsolarsko (41.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja područja Draga (953.59 kB)
Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika (34.00 kB)
Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Inicijativnog odbora za proslavu i obilježavanje 950 godina prvog spomena grada Šibenika (34.00 kB)
Prijedlog statuta OŠ Vidici (258.00 kB)
Prijedlog statuta OŠ Jurja Dalmatinca (261.00 kB)
Prijedlog statuta OŠ Petar Krešimir (255.00 kB)
Prijedlog statuta OŠ Brodarica (252.50 kB)
Prijedlog statuta OŠ Faust Vrančić (253.50 kB)
Prijedlog statuta OŠ Jurja ŠIžgorića (249.50 kB)
Prijedlog statuta OŠ Meterize (282.00 kB)
Prijedlog statuta OŠ Tin Ujević (254.50 kB)
Prijedlog statuta OŠ Vrpolje (249.50 kB)
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Juraj Šižgorić - stranica 2 (1.04 MB)
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Juraj Šižgorić - suglasnost traži se (1) (943.00 kB)
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Juraj Šižgorić -stranica 1 (1.25 MB)
Revizorsko izvješće Vodovoda i odvodnje za 2013. godinu (623.91 kB)
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2015. godinu (57.50 kB)
Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ GŠ za 2015 (58.50 kB)
Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ GŠ za 2015 (58.50 kB)