17. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

18.05.2015

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 26. svibnja  2015. (utorak) u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Šibenika za 2014. godinu

2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu 

3. Prijedlog izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu

4. Prijedlog odluke o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2014. godinu

5. Prijedlog izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2014. godinu

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka kreditnog zaduženja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d.

7. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Smilje“ Šibenik

8. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne  djelatnosti prijevoza putnika brodom na području Grada Šibenika na relaciji Šibenik-Jadrija-Šibenik sa mogućnošću doticanja Martinske i utvrde sv. Nikole

9. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskih vrtića Šibenik

10. Prijedlog rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Smilje“ Šibenik

11. Prijedlog rješenja u svezi inicijative za promjenu naziva trga u Šibeniku

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika

13. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju srednjetlačnog plinovoda u vlasništvu Grada Šibenika

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude INDUSTRIUS d.o.o. Obrovac Sinjski

15. Prijedlog odluke o visini zakupnine za obavljanje djelatnosti pružanja poštanskih usluga u poslovnim prostorima u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Šibenika

16. Prijedlog odluke o prihvatu darovanja nekretnine

17. Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem Čempresi d.o.o. Šibenik za 2014. godinu

18. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:

a) mjesec veljaču 2015. godine
b) mjesec ožujak 2015. godine
c) mjesec travanj 2015. godine

Prijedlog dokumenataAnalitički prikaz računa financiranja 2014 (36.50 kB)
Financijsko izvješće za 2014. ČEMPRESI d.o.o (665.20 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - organizacijska (60.00 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - ekonomska (1018.76 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - naslovna i zadnja (47.00 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - opći dio (64.68 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - programska (1.08 MB)
IZVJEŠTAJ - realizacija razvojnih programa (997.67 kB)
Izvještaj o korištenju zalihe (73.00 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima - godišnji 2014 (36.50 kB)
Obrazloženje godišnjeg izvještaja 2014 (415.50 kB)
Odluka o preraspodjeli sredstava 2014 (127.50 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2014 (41.00 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu (40.00 kB)
Prijedlog izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti GŠ za 2014 (42.50 kB)
Prijedlog odluke o davaju suglasnosti za pokretanje postupka kreditnog zaduženja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik sdd (39.50 kB)
Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova djelatnosti prijevoza putnika brodom na relaciji Šibenik - Jadrija - Šibenik (57.50 kB)
Prijedlog odluke o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama GŠ za 2014 (41.50 kB)
Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Smilje (56.50 kB)
Prijedlog odluke o prihatu darovanja nekretnine (34.00 kB)
Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju srednjetlačnog plinovoda u vlasništvu Grada Šibenika (135.50 kB)
Prijedlog odluke o visini zakupnine za obavljanje djelatnosti pružanja poštanskih usluga u poslovnim prostorima u vlasništvu i pod upravljanjem GŠ (48.50 kB)
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskih vrtića Šibenik (148.50 kB)
Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude INDUSTRIUS doo Obrovac Sinjski (47.50 kB)
Dopuna dnevnog reda 17. sjednice GV (58.00 kB)
KOMPARATIVNI PRIKAZ (27.01 kB)
Nacrt - Turističko naselje Prilog 1 Ugovora 15 04 2015 (240.13 kB)
Nacrt - Ugovor o pravu građenja 15 04 2015 (281.86 kB)
Nacrt - Ugovor obonjan 15 04 2015 (485.39 kB)
Nacrt -Ugovor o pravu građenja Prilog 1 Naknada za pravo građenja 15 04 2015 (298.47 kB)
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osiguranje sredstava lokalnog sufinanciranja za II fazu projekta Centra za gospodarenje otpadom Bikarac (43.50 kB)
Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (109.00 kB)
Prijedlog Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika (96.50 kB)
Prijedlog zaključka o suglasnosti na sporazumno rješenje odnosa u Projektu Obonjan rivijera (36.50 kB)
Sporazum (150.88 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici (27.50 kB)