18. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

15.07.2015

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 24. srpnja 2015. (petak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

 

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama (IV) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika
 3. Prijedlog odluke o osnivanju Poduzetničke zone Podi
 4. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Smilje
 5. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika
 6. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme predškolskih i školskih ustanova Grada Šibenika
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
 9. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Šibenika za 2015. godinu
 10. Prijedlog analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Šibenika u 2014. godini
 11. Prijedlog lokalnog programa za mlade Grada Šibenika za razdoblje 2015.-2017. godine
 12. Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2014. godinu s financijskim izvješćem
 13. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik s financijskim izvješćem za 2014. godinu
 14. Izvješće o radu Muzeja Grada Šibenika s financijskim izvješćem za 2014. godinu
 15. Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Gradske čistoće d.o.o. Šibenik za 2014. godinu
 16. Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik za 2014. godinu
 17. Izvješće o poslovanju i stanju društva za 2014. godinu TEF d.d. Šibenik
 18. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“ za 2014. godinu
 19. Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem za 2014. godinu Zelenilo d.o.o. Šibenik
 20. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu Podi Šibenik d.o.o. Šibenik
 21. Izvještaj o poslovanju društva u 2014. godini Gradski parking d.o.o. Šibenik
 22. Izvješće o poslovanju za 2014. godinu s financijskim izvještajem Bikarac d.o.o. Šibenik
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik
 23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec:
  1. svibanj 2015. godine
  2. lipanj 2015. godine

Prijedlog dokumenataC I - Obrazlozenje prostornog plana uredenja grada Sibenika (2.06 MB)
Gradska cistoca - 2014 godisnje izvjesce (222.00 kB)
Gradska cistoca - Godisnji financijski izvjestaj (1006.00 kB)
Gradska cistoca - REVIZIJA 2014 (744.50 kB)
Gradska knjiznica Juraj Sizgoric - Financijsko izvjesce (1.36 MB)
Gradska knjiznica Juraj Sizgoric - Izvjesce o radu Knjiznice za 2014 (288.00 kB)
HNK - Financijsko Izvjesce Hrvatskog narodnog kazalista u Sibeniku (1.35 MB)
HNK - Izvjesce o radu HNK u Sibeniku za 2014 (774.00 kB)
HNK - Musica Appassionata - izvjesce o programu 2014 (246.50 kB)
HNK - PROGRAMSKO IZVJESCE 54 MDF -a (292.50 kB)
IZVJESCE O RADU ZA 2014-PODI SIBENIK s fin-izvjescem (1.20 MB)
Izvjesce o poslovanju za 2014 godinu Bikarac (1.99 MB)
Izvjesce o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj - lipanj 2015 godine (401.00 kB)
Muzej Grada Sibenika - Financijsko izvjesce (1.36 MB)
Muzej Grada Sibenika - Izvjesce o radu za 2014 godinu (126.00 kB)
Poziv za 18 sjednicu Gradskog vijeca Grada Sibenika (67.50 kB)
Prijedlog Lokalnog programa za mlade grada Sibenika za razdoblje 2015-2017 (159.50 kB)
Prijedlog analize stanja zastite i spasavanja na podrucju Grada Sibenika u 2014 godini (117.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama IV Prostornog plana uredenja Grada Sibenika (1.03 MB)
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novcanu pomoc roditeljima za novorodeno dijete (37.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (37.00 kB)
Prijedlog odluke o osnivanju Poduzetnicke zone Podi (235.00 kB)
Prijedlog odluke o osnivanju Djecjeg vrtica Smilje (52.00 kB)
Prijedlog odluke o raspisivanju natjecaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Sv Krsevana Sibenik (39.00 kB)
Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima gradana Grada Sibenika (126.00 kB)
Prijedlog odluke o uvjetima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme predskolskih i skolskih ustanova Grada Sibenika (67.50 kB)
Prijedlog rjesenja o imenovanju vd ravnatelja galerije likovnih umjetnosti Sv Krsevana Sibenik (32.50 kB)
Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zastite i spasavanja na podrucju Grada Sibenika za 2015 godinu (53.50 kB)
Sportski objekti Sibenik - Financijsko izvjesce Javne ustanove (1.37 MB)
Sportski objekti Sibenik - Izvjesce o radu Ustanove za 2014 (311.00 kB)
TEF - Izvjesce o poslovanju i stanju za 2014 (64.00 kB)
TEF - Izvjesce revizora 2014 (500.38 kB)
Vodovod Sibenik GFI 2014 (821.30 kB)
Vodovod Sibenik Godisnje izvjesce o poslovanju 2014 (171.94 kB)
Vodovod Sibenik Revizorsko izvjesce 2014 (1.94 MB)
Vodovod Sibenik sadrzaj 2014 (47.90 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna GS za mjesec lipanj 2015 (11.39 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna GS za mjesec svibanj 2015 (11.37 kB)
Zelenilo - 2014 GFI-POD (1000.00 kB)
Zelenilo - Izvjesce o poslovanju (2.99 MB)