18. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

26.02.2020

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 5.  ožujka 2020. (četvrtak) u 09:00 sati u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća  (preuzmi PDF)
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019 (preuzmi PDF)
 4. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja (preuzmi PDF)
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika (preuzmi PDF)(prilog1)
 2. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Šibenika i njezinom pravnom statusu (preuzmi PDF)
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (preuzmi PDF)
 4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (preuzmi PDF)
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Smilje Šibenik  (preuzmi PDF)
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik (preuzmi PDF)
 7. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2020. godinu (preuzmi PDF)
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2020. godinu (preuzmi PDF)
 9. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika
 10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja  ugostiteljsko turističke zone Jasenovo, oznake UT1
 11. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 12. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina za 2018./2019. pedagošku godinu (preuzmi PDF)
 1. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Smilje“ za 2018./2019. pedagošku godinu (preuzmi PDF)
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve proračuna Grada Šibenika za mjesec prosinac 2019. godine (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu  (preuzmi ZIP)