19. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

14.09.2015

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 22. rujna 2015. (utorak) u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2015. godini
 2. Nacrt Prijedloga strategije razvoja inovativnog turizma Grada Šibenika 2015.-2020.
 3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d.
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podi
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 7. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Šibenik
 8. Prijedlog dopune Poslovnika Gradskog Vijeća Grada Šibenika
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
 10. Prijedlog odluke (naknade gradskim vijećnicima, članovima radnih tijela, upravnih i drugih vijeća ustanova i nadzornih odbora)
 11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik
 12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Smilje Šibenik
 13. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika:
  1. za mjesec srpanj 2015. godine
  2. za mjesec kolovoz 2015. godine