2. sjednica Gradskog vijeća

17.07.2017

2. sjednica Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika održat će se 25.  srpnja 2017 (utorak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici.


DNEVNI RED:
 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu (preuzmi PDF)

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  Grada Šibenika u 2016. godini (preuzmi PDF)

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2016. godini (preuzmi PDF)

5.  Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada  Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

6. Izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

7. Izvješće o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim  i drugim osobama Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

8. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o prodaji dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Gradski parking d.o.o. za izgradnju podzemne javne garaže „Poljana“  (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Pravilnika o načinu provedbe postupka jednostavne nabave (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra:

a. na čest.zem. 4106/5 K.O. Krapanj (preuzmi PDF)

b. na čest.zem. 5153/4 K.O. Konjevrate (preuzmi PDF)

c. na čest.zem. 2535/1 K.O. Jadrtovac (preuzmi PDF)

d. na čest.zem. 848/63 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)

14.  Prijedlog Rješenja o izboru radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika:

a. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja (preuzmi PDF)

b. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu (preuzmi PDF)

c. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose (preuzmi PDF)

d. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo (preuzmi PDF)

e. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave (preuzmi PDF)

f. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju (preuzmi PDF)

g. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za društvene djelatnosti (preuzmi PDF)

h. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za zaštitu okoliša (preuzmi PDF)

i. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prigovore i tužbe (preuzmi PDF)

j. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Šibenika (preuzmi PDF)

15. Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem  TEF d.d. Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

16. Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

17. Godišnje  izvješće o stanju društva  i Financijski izvještaj Gradske čistoće d.o.o. Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

18. Izvješće o poslovanju za 2016. godinu s  financijskim izvještajem Bikarca d.o.o. Šibenik (preuzmi PDF)

19. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Podi Šibenik d.o.o. Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

20. Izvještaj o poslovanju Društva  i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

21. Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Čempresi d.o.o. Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

22. Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Zelenilo d.o.o. Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

23. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

24. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik za  2016. godinu (preuzmi PDF)

25. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2016. godinu (preuzmi PDF)

26.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“  za 2016. godinu (preuzmi PDF)

27. Izvješće o radu i ostvarenom programu s financijskim izvješćem Galerije sv. Krševana  Šibenik za 2016. godinu (preuzmi PDF)

28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve  Proračuna Grada Šibenika za mjesec:

                a. ožujak 2017. (preuzmi PDF)

                b. travanj 2017. (preuzmi PDF)

                c. svibanj 2017. (preuzmi PDF)

Dopuna dnevnog reda 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF) i prilog točci 9. dnevnog reda (preuzmi PDF)

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj –lipanj 2017. godine (preuzmi PDF)

2. Izvještaj o radu Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za razdoblje 1.8.- 31.12.2016. godine s financijskim izvješćem (preuzmi PDF)