2. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

20.07.2013

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati dana 31. srpnja 2013. (srijeda) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

 

DNEVNI RED

 

1.      Prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada Šibenika za 2012. godinu

2.      Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

3.      Prijedlog izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2012. godini

4.      Prijedlog izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini

5.      Prijedlog izvješća o realizaciji javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2012. godinu

6.      Prijedlog izvješća o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2012. godinu

7.      Prijedlog izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu

8.      Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora

9.      Prijedlog odluke o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta:

a)      Ulica Stjepana Radića – „Plavi neboder“ u 2. parkirališnu zonu

b)      Ulica Ante Starčevića – „Vanjski“ u 1. parkirališnu zonu

c)      Ulica Karla Vipauca  - Zapad u 1. parkirališnu zonu

10.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta

11.  Prijedlog odluke o uređenju prometa na otoku Zlarinu

12.  Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita na temelju ugovora

13.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za povjeravanje obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Šibenika

14.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika

15.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Grada Šibenika

16.  Godišnje izvješće o stanju društva i financijskog izvještaja Gradska čistoća d.o.o. Šibenik za 2012. godinu

17.  Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće Čempresa d.o.o. Šibenik za 2012. godinu

18.  Godišnje izvješće o stanju društva i financijskog izvještaja Vodovod i odvodnja  d.o.o. Šibenik  za 2012. godinu

19.  Izvješće o poslovanju za 2012. godinu Zelenilo d.o.o. Šibenik

20.  Izvještaj o stanju društva TEF d.d. za 2012.godinu

21.  Izvješće o radu za 2012. godinu Podi Šibenik d.o.o.

22.  Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik za 2012. godinu  

23.  Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2012. godinu

24.  Izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2012. godinu

25.  Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik za 2012. godinu

26.  Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Šibenik za 2012. godinu

27.  Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Javne ustanove Športski objekti Šibenik za 2012. godinu

28.  Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2012. godinu

29.  Izvješće o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem Galerije svetog Krševana u 2012. godini

Prijedlozi akataPrijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini (167.00 kB)
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu (53.00 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika u 2012. godini (178.50 kB)
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa pomoći zdravstvene zašt. i pomoći soci.ugrož. soc. i drugim osobama u 2012. (43.50 kB)
Prijedlog odluka o usvajanju Odluke o privremenom ukjučivanju parkirališta Plavi neboder u 2. parkirališnu zonu (12.31 kB)
Prijedlog odluke o davanju koncesije za povjeravanje obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Šibenika (50.50 kB)
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (32.50 kB)
Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih povr (55.00 kB)
Prijedlog odluke o uređenju prometa na otoku Zlarina (60.50 kB)
Prijedlog Odluke o usvajanju odluke o privremenom uključivanju parkirališta ulica K. Vipauca Zapad u 1. parkirališnu zonu (31.00 kB)
Prijedlog odluke o usvajanju odluke o privremenom uključivanju parkirališta Vanjski (12.06 kB)
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja (35.00 kB)
Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (36.00 kB)
Prijedlog zaključkao davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta JVP (30.00 kB)
Zaključak o utvrđivaju prijedloga izvješća o radu sa financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Šibenik za 2012.g. (67.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja Hrvatskog narodnog kazališt (68.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o poslovanju za 2012.g. Zelenilo d.o.o. (66.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2012. godinu (49.91 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga izvješća o radu i ostvarenom programu sa fin.izvješćem Galerije sv. Krševana (67.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga izvješća o radu sa financijskim izvješćem Muzeja GŠ (66.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga o primanju na znanje Izvješća o radu za 2012. godinu Podi Šibenik d.o.o. (49.77 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga o primanju na znanje Izvještaja o stanju društva TEF d.d. Šibenik (67.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i Finnacijskih izvješća Gradskog parkin (67.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i financijskog izvj (49.79 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i financijskog izvje (67.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Čempresa (68.00 kB)