21. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

16.12.2015

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 22. prosinca 2015. (utorak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 2. Prijedlog izmjene odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu
 3. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015. godini
 4. Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2015. godinu
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjenama programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2015. godinu
 8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Šibenika za 2015. godinu
 9. Prijedlog izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika za 2015. godinu
 10. Prijedlog izmjena plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Šibenika za 2015. godinu
 11. Prijedlog odluke o upotrebi sredstava prikupljenih komunalnom naknadom
 12. Prijedlog odluke o promjeni naziva ustanove Gradski vrtići Šibenik
 13. Prijedlog odluke o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika
 14. Prijedlog proračuna Grada Šibenika za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 15. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu
 16. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2016. godini
 17. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 18. Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2016. godini
 19. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. godinu
 20. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2016. godinu
 21. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016. godinu
 22. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Šibenika
 23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
 24. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza robe u Staroj gradskoj jezgri
 25. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti sakupljanja i postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Šibenika na temelju ugovora
 26. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na području Grada Šibenika na temelju ugovora
 27. Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika
 28. Prijedlog plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Šibenika
 29. Prijedlog plana davanja koncesija u 2016. godini
 30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik
 31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Maslina“
 32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Smilje
 33. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe Statuta:
  1. Osnovne škole Brodarica
  2. Osnovne škole Fausta Vrančića
  3. Osnovne škole Jurja Dalmatinca
  4. Osnovne škole Jurja Šižgorića
  5. Osnovne škole Meterize
  6. Osnovne škole Petra Krešimira IV
  7. Osnovne škole Tina Ujevića
  8. Osnovne škole Vidici
  9. Osnovne škole Vrpolje
 34. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika:
  1. za mjesec rujan 2015. godine
  2. za mjesec listopad 2015. godine
  3. za mjesec studeni 2015. godine

Prijedlog dokumenata001 (152.98 kB)
002 (136.80 kB)
003 (321.36 kB)
Prijedlog izmjena plana rashoda za materijal dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ GŠ za 2015 (51.00 kB)
Prijedlog izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini (140.50 kB)
Prijedlog izmjena programa održavanja komulane infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015 (122.50 kB)
Prijedlog izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ GŠ za 2015 (48.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva GŠ za 2015 (43.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama programa javnih potreba u sportu GŠ za 2015 (36.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći soc. ugroženim, nemoćnim i dr. osobama Grada Šibenika za 2015. g (46.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (36.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015 (42.50 kB)
Prijedlog odluke o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika (34.50 kB)
Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja kom. poslova komunalne dj. sakupljanja i postupanja s neupisanim psima (60.50 kB)
Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na području GŠ (61.50 kB)
Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza robe u staroj gradskoj jezgri (36.00 kB)
Prijedlog odluke o promjeni naziva ustanove Gradski vrtići Šibenik (30.50 kB)
Prijedlog odluke o upotrebi sredstava prikupljenih komunalnom naknadom (36.50 kB)
Prijedlog plana davanja koncesija u 2016 (48.00 kB)
Prijedlog plana mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika (67.00 kB)
Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika (70.00 kB)
Prijedlog program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2016 (41.50 kB)
Prijedlog program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016.godinu (50.50 kB)
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016 godini (105.50 kB)
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. g (50.50 kB)
Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016. godinu (148.00 kB)
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2016 godini (211.50 kB)
Prijedlog statuta Dječjeg vrtića Maslina (155.50 kB)
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjek vrtića Maslina (25.50 kB)
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjek vrtića Smilje (26.00 kB)
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice (854.68 kB)
Dopis 2015 (110.00 kB)
IZMJENA ODLUKE o izvršavanju Proračuna 2015 (32.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - funkcijski (1.23 MB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - opći (50.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - posebni (1.50 MB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - projekcije (57.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - razvojni (60.50 kB)
OBRAZLOŽENJE - Izmjene i dopune Proračuna 2015 (243.00 kB)
Dopis 2015 (110.00 kB)
OBRAZLOŽENJE Prijedloga Proračuna 2016 (512.50 kB)
ODLUKA o izvršavanju Proračuna 2016 (61.50 kB)
Proračun 2016 - funkcijska (1.05 MB)
Proračun 2016 - opći (46.00 kB)
Proračun 2016 - posebni (1.20 MB)
Proračun 2016 - projekcije (57.50 kB)
Proračun 2016 - razvojni (61.50 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Brodarica (239.00 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Fausta Vrančića (278.50 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Jurja Dalmatinca (240.00 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Jurja Šižgorića (240.50 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Meterize (273.00 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Tina Ujevića (232.00 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Vidici (281.00 kB)
Prijedlog Statuta OŠ Vrpolje (246.50 kB)
Prijedlog statuta OŠ Petra Krešimira IV (232.00 kB)
Zaključak o davanju predgodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tina Ujevića Šibenik (29.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Brodarica Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Fausta Vrančića Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik (11.98 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Meterize Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Petra Krešimira IV Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vidici Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vrpolje Šibenik (28.50 kB)