23. sjednica Gradskog vijeća

12.09.2011

23. sjednica Gradskog vijeća

23. sjednica Gradskog vijeća održat će se 20. rujna 2011. u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici

 

Dnevni red sjednice:

 

1.      Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2011. godini

2.      Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu

3.      Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

4.      Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

5.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Galerije Svetog Krševana Šibenik

6.      Prijedlog odluke o prihvatu darovanja nekretnine

7.      Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika

8.      Prijedlog odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac

9.      Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jadrija-zapad

10.  Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja prometno vježbalište i sportski centar Konjevrati - Šibenik

11.  Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika:

a)      za mjesec lipanj 2011. godine

b)      za mjesec srpanj 2011. godine

Poziv na sjednicuPoziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća (163.84 kB)