25. sjednica gradskog vijeća

16.09.2016

25. sjednica gradskog vijeća

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 20. rujna 2016. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.
 

DNEVNI RED:

 

1.       Prijedlog odluke o dodjeli priznanja grada Šibenika u 2016. godini (preuzmi PDF)

2.       Prijedlog odluke o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Grada Šibenika (preuzmi PDF)

3.       Konačni prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna (cjelovitih) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika (odluka - preuzmi PDF); (obrazloženje - preuzmi PDF)

4.       Prijedlog  polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

5.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu (preuzmi PDF)

6.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Bikarac d.o.o. (preuzmi PDF)

7.       Prijedlog odluke o dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika (preuzmi PDF)

8.       Prijedlog pravilnika o izmjenaTema i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika (preuzmi PDF)

9.       Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine (preuzmi PDF)

10.   Izvješće o poslovanju i stanju društva TEF d.d. Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF)

11.   Izvješće o radu s financijskim izvješćem Podi Šibenik d.o.o. Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF)

12.   Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve proračuna Grada Šibenika za:

a)      mjesec srpanj 2016. godine (preuzmi PDF)

 

b)      mjesec kolovoz 2016. godine (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu (preuzmi ZIP)