29. sjednica Gradskog vijeća

28.03.2017

29. sjednica Gradskog vijeća

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 06. travnja 2017. (četvrtak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici.


DNEVNI RED:

1.      Prijedlog odluke  donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ulaz u NP Krka“ (preuzmi PDF), (privitak)

2.      Prijedlog odluke o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (preuzmi PDF)

3.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (preuzmi PDF)

4.      Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu naselja Konoba i Brnjača: „Vodosprema Konoba“, pristupni put i cjevovodi, unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima2 iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (preuzmi PDF)

5.      Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

6.      Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

7.      Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

8.      Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

9.      Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za period od 2016. do 2019. (preuzmi PDF)

10.  Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Šibenika (preuzmi PDF)

11.  Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Šibenika (preuzmi PDF)

12.  Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Šibenika (preuzmi PDF), (privitak)

13.  Prijedlog plana zaštite od požara za Grad Šibenik (preuzmi PDF), (privitak)

14.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  Odluku  Upravnog vijeća o proširenju djelatnosti javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (preuzmi PDF)

15.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (preuzmi PDF)

16.  Prijedlog zaključka o davanju  prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni statuta Tvrđave kulture Šibenik (preuzmi PDF)

17.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Šibenska maslina (preuzmi PDF)

18.  Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Smilje (preuzmi PDF)

19.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Smilje (preuzmi PDF)

20.  Prijedlog odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje „6 hrvatskih kraljevskih gradova“ – Grada Biograda na Moru, Grada Knina, Grada Nina, Grada Solina, Grada Šibenika u Republici Hrvatskoj i Općine Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Hercegbosanska županija (preuzmi PDF)

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra:

a) na čest. zem. 3009/1 K.O. Šibenik (preuzmi PDF), (privitak)

b) na čest.zem. 2535/1 K.O. Jadrtovac (preuzmi PDF), (privitak)

            c) na čes.zem. 4106/5 K.O. Krapanj (preuzmi PDF), (privitak)

d) na čest zem. 5153/13K.O. Konjevrate (preuzmi PDF), (privitak)

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika (preuzmi PDF), (privitak)

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole  Brodarica (preuzmi PDF)

24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca (preuzmi PDF)

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vidici (preuzmi PDF)

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Meterize (preuzmi PDF)

27. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vrpolje (preuzmi PDF)

28. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tina Ujevića Šibenik (preuzmi PDF)

29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jurja Šižgorića (preuzmi PDF)

30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Fausta Vrančića (preuzmi PDF)

31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Krešimira IV (preuzmi PDF)

32. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika s financijskim izvješćem za 2016. godinu (preuzmi PDF)

33. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

34. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec veljaču 2017. godine (preuzmi PDF)

 

35. Izvješće o radu gradonačelnika  za razdoblje lipanj – prosinac 2016. godine (preuzmi PDF)