3. sjednica Gradskog vijeća

06.09.2013

3. sjednica Gradskog vijeća

3 . sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 18. rujna 2013. (srijeda) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatne komisije
2. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2013. godini
3. Prijedlog Rješenja o izboru radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika:
a) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
b) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu
c) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
d) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo
e) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave
f) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju
g) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za društvene djelatnosti
h) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za zaštitu okoliša
i) Prijedlog rješenja o izboru Odbora za prigovore i tužbe.
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2013. godinu
5. Prijedlog odluke o organizaciji prijevoza putnika u javnom cestovnom autobusnom prometu na području Grada Šibenika
6. Prijedlog odluke o pristupanju podjeli trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Šibenik i osnivanju trgovačkog društva za obavljanje poslova Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
7. Prijedlog odluke o uređenju prometa na otoku Zlarinu
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta
9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 400/5 K.O. Šibenik
10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 3684/2 K.O. Šibenik
11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:
a) mjesec travanj
b) mjesec svibanj
c) mjesec srpanj