3. sjednica Gradskog vijeća

13.09.2017

3. sjednica Gradskog vijeća

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 22. rujna 2017. (petak) u 10:30 sati u Gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2017. godini  (preuzmi PDF)
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu (preuzmi PDF)
3. Prijedlog Izmjene odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)
4. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (preuzmi PDF)
5. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. godini (preuzmi PDF)
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)
10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu (preuzmi PDF)
11. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Zeleni grad d.o.o.
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Šibenika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Šibenika
14. Izbor članova Savjeta mladih Grada Šibenika (preuzmi PDF)
a. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Šibenika
b. Popis važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika
15. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina za 2016./2017. pedagošku godinu (preuzmi PDF)
16. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec:
a. srpanj 2017. godine (preuzmi PDF)
b. kolovoz 2017. godine (preuzmi PDF)

Svi materijali za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu (preuzmi ZIP)