34. sjednica Gradskog vijeća

16.11.2012

34. sjednica Gradskog vijeća

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika održat će se 26.11. 2012. (ponedjeljak) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.


DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2012. godinu

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2012. godinu

3. Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini

4. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2012. godini

5. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2012. godinu

6. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu

7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2012. godinu

8. Prijedlog odluke o uključivanju u projekt „Pokretanje Lokalne akcijske grupe na otocima i priobalju Šibensko-kninske županije“ za prostor Grada Šibenika

9. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac

10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku                                                                             

11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti

12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja Grada Šibenika

13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vidici Šibenik iz reda osnivača                                                                     

14. Godišnje izvješće o radu Gradskih vrtića Šibenik za pedagošku 2011/2012 godinu

15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta:

a) Osnovne škole Brodarica, Brodarica

b) Osnovne škole Jurja Šižgorića, Šibenik

c) Osnovne škole Tina Ujevića, Šibenik

d) Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik

e) Osnovne škole Vidici, Šibenik

f) Osnovne škole Vrpolje, Vrpolje

16. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec                                                                                                           

a) kolovoz 2012. godine

b) rujan 2012. godine

c) listopad 2012. godine

Prijedlog dokumenataIzmjena Odluke o izvrsenju Proracuna 2012 (27.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2012 - funkcijska (846.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2012 - posebni dio (914.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2012 - projekcije (41.00 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2012 - razvojni (32.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna za 2012 - opci dio (133.50 kB)
O b r a z l o z e nj e za statute skola 2012 (31.50 kB)
Obrazlozenje Izmjena Proracuna za 2012 (178.00 kB)
Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2012 (126.50 kB)
Prijedlog izmjene Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju GS u 2012 (26.51 kB)
Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna DPU luke Pekovac (73.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2012 (35.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zastite i pomoci socijalno ugrozenim, nemocnim i drugim osobama GS za 2012 (39.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni javnih potreba u kulturi, tehnickoj kulturi i informiranju GS za 2012 (36.50 kB)
Prijedlog odluke o ukljucivanju u projekt Pokretanje Lokalne akcijske grupe na otocima i priobalju S-K-Z za prostor GS (113.00 kB)
Prijedlog rjesenja o imenovanju clana SO - OS Vidici (63.50 kB)
Prijedlog rjesenja o imenovanju clana UV Javne ustanove Sportski objekti Sibenik (63.50 kB)
Prijedlog rjesenja o imenovanju clana UV Muzeja GS (60.00 kB)
Prijedlog rjesenja o utvrdivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Zupanijskog suda (71.50 kB)
STATUT SKOLE - Vidici (279.50 kB)
STATUT SKOLE - 10-2012 Brodarica (305.50 kB)
STATUT SKOLE - Faust Vrancic (83.15 kB)
STATUT SKOLE - Juraj Sizgoric (256.00 kB)
STATUT SKOLE - Tin Ujevic (296.50 kB)
STATUT SKOLE - Vrpolje (240.00 kB)
izvjesce tekuca pricuva kolovoz 2012 (136.50 kB)
izvjesce tekuca pricuva listopad 2012 (136.00 kB)
izvjesce tekuca pricuva rujan 2012 (136.00 kB)
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADSKIH VRTIĆA ŠIBENIK (11.90 MB)