35. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

07.12.2012

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika održat će se 18. 12. 2012. (utorak) u 09.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog zaključka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika

2. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama

3. Prijedlog proračuna Grada Šibenika za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu

4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2013. godinu

5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini

7. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2013. godinu

8. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2013. godinu

9. Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2013. godinu

10. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije

 12. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2012. godinu 

Prijedlog akata01. Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih (30.00 kB)
02. Zakljucak o objavi poziva savjet mladih (24.50 kB)
OBRAZLOZENJE Prijedloga Proracuna 2013 (268.00 kB)
ODLUKA O IZVRSAVANJU PRORACUNA ZA 2013 (55.00 kB)
Poziv za 35. sjednicu Gradskog vijeca Grada Sibenika (71.50 kB)
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sibenika za 2013. godinu (41.00 kB)
Prijedlog odluke o Izmjeni Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na temelju UGOVORA (44.50 kB)
Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni programa zdravstvene zastite i pomoci socijalno ugrozenim, nemocnim i drugim osobama Grada Sibenika za 2012 godinu (32.50 kB)
Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama (83.50 kB)
Prijedlog odluke oizmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju KONCESIJE (42.50 kB)
Prijedlog programa Zdravstvene zastite i pomoci socijalno ugrozenim, nemocnim i drugim osobama Grada Sibenika u 2013. godini (42.00 kB)
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehnickoj kulturi i informiranju Grada Sibenika za 2013. godinu (17.46 kB)
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini (81.50 kB)
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na podrulčju Grada Šibenika u 2013. godini (61.64 kB)
Proracun 2013 - funkcijska (761.50 kB)
Proracun 2013 - grafovi (42.00 kB)
Proracun 2013 - opci dio (33.00 kB)
Proracun 2013 - posebni dio (160.50 kB)
Proracun 2013 - projekcije (41.00 kB)
Proracun 2013 - razvojni (33.00 kB)