36. sjednica gradskog vijeća

11.02.2013

36. sjednica gradskog vijeća

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika održati će se dana 19. veljače 2013. (utorak) u 09.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika
4. Prijedlog odluke o izradi VI. (ciljanih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika
5.
a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (po prijedlogu vijećnika Ante Gaćine)
b) Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu (po prijedlogu vijećnika HSP-a)
c) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu (po prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a)
6.
a) Prijedlog odluke o promjeni naziva OŠ „Meterize“
b) Prijedlog odluke o promjeni naziva OŠ „Meterize“ (po prijedlogu vijećnika HSP-a)
7.
a) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju OŠ „Meterize“
b) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju OŠ „Meterize“ (po prijedlogu vijećnika HSP-a)
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
9. Prijedlog odluke o dopuni odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora
10. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada Šibenika na temelju ugovora
11. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanje fontana na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
12. Prijedlog plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine
13. Prijedlog plana davanja koncesija u 2013. godini
14. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika 
15. Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika u 2011. i 2012. godini
16. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika za 2013. godinu
17. Prijedlog mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2012./2013. godinu
18. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:
a) mjesec studeni 2012. godine
b) mjesec prosinac 2012. godine

Prijedlog dokumenataPolugodisnje izvjesce Gradonacelnika za razdoblje srpanj_prosinac 2012 (224.00 kB)
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika (73.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika (34.00 kB)
Prijedlog odluke o izradi VI.(ciljanih) Izmjena i dopuna GUP_a GŠ (27.81 kB)
Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu HSP (653.79 kB)
Prijedlog sdp odluka o izmjenji odluke o kom doprinosu (27.50 kB)
Prijedlog odluke o promjeni naziva OŠ Meterize (33.50 kB)
Prijedlog odluke o promjeni naziva OŠ Meterize HSP (119.07 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju OŠ Meterize (32.50 kB)
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (36.50 kB)
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora (47.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti nabave popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada Šibenika na temelju ugovora (47.50 kB)
Prijedlog odluke o povjeravanju komun. djelatnosti održavanja fontana na temelju ugovora o povjeravanju kom.poslova (46.50 kB)
Prijedlog plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine (41.50 kB)
Prijedlog plana davanja koncesija u 2013. godini (46.50 kB)
Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika (29.50 kB)
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA U 2011. I 2012. GODINI (40.38 kB)
Smjernice za organzaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika za 2013. godinu (48.00 kB)
Mjere za vremenske elementarne nepogode (40.05 kB)
izvješće tekuća pričuva studeni 2012 (136.00 kB)
izvješće tekuća pričuva prosinac 2012 (136.00 kB)