37. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

08.04.2013

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 15. travnja 2013. (ponedjeljak) u 09.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika

DNEVNI RED

1. Lapidarno statističko izvješće o radu Gradskog vijeća za razdoblje 2009. - 2013. godine.
2. Prijedlog zaključka u povodu rasprave Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda Grada Šibenika za 2010. i 2011. godinu.
3. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva dijela čest.br. 388/1 K.O. Šibenik u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.
4. Prijedlog odluke o prihvatu prijenosa prava vlasništva na nekretnini.
5. Prijedlog odluke o ukidanju  statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest. br. 2147/2, 2147/3, 2147/6, 2146/2 i 2416/3, sve K.O. Vrpolje.
6. Prijedlog odluke o ukidanju  statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest. br. 4216/3, 4216/2 i 4216/4  K.O. Dubrava.
7. Prijedlog odluke  o ukidanju  statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest. br. 5941/2 K.O. Šibenik.
8. Prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnom doprinosu.
9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba.
10. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone „POS Meterize“ u Šibeniku.
11. Prijedlog odluke o izradi VII. (ciljanih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika.
12. Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Šibenika.
13. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2012. godinu.
14. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec ožujak 2013. godine.

Prijedlog dokumenataIzvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda Grada Šibenika za 2010. i 2011. godinu (279.56 kB)
Izvješće tekuća pričuva ožujak 2013 (137.00 kB)
Lapidarno statističko izvješće o radu Gradskog vijeća za razdoblje 2009. - 2013. godina (162.92 kB)
Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUGŠ (62.50 kB)
Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone POS Meterize u Šibeniku (107.50 kB)
Prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnom doprinosu (32.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba (32.50 kB)
Prijedlog odluke o izradi VII (ciljanih) Izmjena i dopuna GUPGŠ (62.50 kB)
Prijedlog odluke o prihvatu prijenosa prava vlasništva na nekretnini (35.50 kB)
Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva dijela čest.br. 388-1 K.O. Šibenik u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (45.50 kB)
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 2147-2,2147-3,2147-6,2146-2,2416-3, sve K.O. Vrpolje (34.00 kB)
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 4216-3,4216-2 i 4216-4 K.O. Dubrava (33.50 kB)
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 5941-2 K.O. Šibenik (34.50 kB)
Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom grada Šibenika za 2012. g (200.00 kB)
Prijedlog zaključka u povodu rasprave Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda Grada Šibenika za 2010. i 2011. godinu (28.00 kB)