5. sjednica Gradskog vijeća

12.11.2013

5. sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća održat će se 22. studenog 2013. (petak) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED

1.    Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu
2.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2013. godinu
3.    Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini
4.    Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
5.    Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2013. godinu
6.     Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2013. godinu
7.    Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2013. godinu
8.    Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Šibenika
9.    Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Šibenika
10.    Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Bikarac d.o.o. Šibenik
11.    Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
12.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika
13.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Podi
14.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta
15.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kazališta - Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
16.    Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku
17.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika
18.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Športski objekti“ Šibenik
19.    Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Šibenika
20.    Prijedlog odluke o izmjenama Pravilnika o korištenju i naknadama za korištenje javnih gradskih površina
21.    Prijedlog mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2013./2014. godinu
22.    Prijedlog izmjene i dopune Plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine
23.    Prijedlog plana davanja koncesija u 2014. godini
24.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2012. godinu
25.    Prijedlog godišnjeg izvješća o radu Gradskih vrtića Šibenik za pedagošku 2012./2013. godinu
26.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradskih vrtića Šibenik
27.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Brodarica
28.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidici, Šibenik
29.    Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Grada Šibenika u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
30.    Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec rujan 2013. godine

DokumentiGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradskih vrtića Šibenik (1.68 MB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - funkcijska (888.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - opći dio (34.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - posebni dio (1016.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - projekcije (41.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - razvojni (34.50 kB)
Obrazloženje Izmjena Proračuna za 2013 (208.50 kB)
OBRAZLOŽENJE PPUG (106.69 kB)
Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini (118.50 kB)
Prijedlog izmjene i dopune Plana davanja koncesija za razdoblje od 2013-2015 (45.00 kB)
Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2013. godini (127.00 kB)
Prijedlog mjera zaštite i spašavnja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2013. i 2014. godinu (205.00 kB)
Prijedlog odluke o donošenju III Izmjena i dopuna PPUGŠ (107.75 kB)
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (31.50 kB)
Prijedlog odluke o dopuni odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika (28.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Športski objekti Šibenik (46.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Podi (40.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2013.godinu (31.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama Pravilnika o korištenju i naknadama za korištenje javnih gradskih površina (46.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2013. godinu (39.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika (34.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju kazališta - Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (37.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2013 (45.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2013. godinu (44.00 kB)
Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Šibenika (55.00 kB)
Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (65.50 kB)
Prijedlog Plana davanja koncesija u 2014. godini (45.00 kB)
Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području GŠ (38.00 kB)
Statut- Gradski vrtići Šibenik (209.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Brodarica (28.50 kB)
Gradska Čistoća d.o.o. Šibenik -plan podjele -v2 (276.00 kB)
Gradska Čistoća d.o.o. Šibenik-plan podjele-prilog 3, diobna bilanca-V2 (159.00 kB)
Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću BIkarac d.o.o (88.00 kB)