6. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika

14.12.2013

6. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika, koja će se održati dana 23. prosinca 2013. (ponedjeljak) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatne komisije
2. Prijedlog proračuna Grada Šibenika za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

3. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Šibenika za 2014. godinu

4. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

5. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2014. godini

6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2014. godinu

7. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu

8. Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2014. godini

9. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Šibenika

10. Prijedlog urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podi II Izmjene i dopune

11. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Šibenika na temelju ugovora

12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  autotaksi prijevozu osoba

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Šibenika

14. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture  - fekalne kanalizacije područja gornje zone naselja Podsolarsko

15. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Grada Šibenika

17. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove  Športski objekti Šibenik

b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove  Športski objekti Šibenik

Prijedlog dokumenataOBRAZLOŽENJE Prijedloga Proračuna 2014 (455.00 kB)
Poziv za 6. sjednicu GV (64.00 kB)
Prijedlog odlu-3 (59.00 kB)
Prijedlog odlu (43.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba (33.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Šibenika (39.50 kB)
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2014. godinu (55.00 kB)
Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika (40.00 kB)
Prijedlog program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014 (40.50 kB)
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2014. godini (94.00 kB)
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada ibenika za 2014 (48.00 kB)
Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području GŠ (38.50 kB)
Prijedlog programa održavanja kom.infra. na području Grada Šibenika u 2014. godini (212.00 kB)
Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2014. g (44.50 kB)
Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Šibenik (32.50 kB)
Prijedlog urbanističkog planauređenja Gospodarske zone Podi II Izmjene i dopune (127.50 kB)
Proračun 2014 - funkcijski (1014.00 kB)
Proračun 2014 - grafički (41.50 kB)
Proračun 2014 - opći (30.00 kB)
Proračun 2014 - posebni (1.16 MB)
Proračun 2014 - projekcije (42.00 kB)
Proračun 2014 - razvojni (38.50 kB)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Grada Šibenika (39.00 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Šibenika (24.00 kB)