8. sjednica Gradskog vijeća

07.04.2014

8. sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 16. travnja 2014. (srijeda) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja Meterize - Šibenik

2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog urbanističkog plana luke nautičkog turizma i športske luke Vrnaža u Šibeniku

3. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke nautičkog turizma i športske luke Vrnaža

4. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Uvala Vrnaža

5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Draga

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude Sajam automobila Zagreb d.o.o.

8. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Hrvatskog narodnog kazališta u  

    Šibeniku 

b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog narodnog 

     kazališta u Šibeniku

9. Prijedlog izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

10. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini

11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2014. godinu

12. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu

13. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu

14. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2013. godinu

15. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2013. godinu

16. Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2013. godinu

Prijedlog dokumenataDPU Vrnaza 1_ namjena povrsina (1.97 MB)
Grafički prilog Meterize (55.45 kB)
Izvjesce o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2013. godinu (311.00 kB)
Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2013. godinu (74.50 kB)
Obrazloženje uz Odluku o izmjenama i dopuna Odluke o korištenju Gradskih parkirališta (39.50 kB)
obuhvat_upu_draga (129.05 kB)
Prijedlog izmjena Odluke o korištenju gradskih parkirališta (41.50 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini (161.00 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. (181.50 kB)
Prijedlog odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU luke nautičkog turizma i športske luke Vrnaža (71.00 kB)
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Draga (74.00 kB)
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Uvala Vrnaža (85.50 kB)
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva GŠ za 2014. (58.00 kB)
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja Meterize - Šibenik (39.00 kB)
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU luke nautičkog turizma i športske luke Vrnaža (36.00 kB)
Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom GŠ za 2013. godinu (171.00 kB)
Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola GŠ za 2014. (55.00 kB)
Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu (54.00 kB)
Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku - 2014. (34.50 kB)
Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice HNK u Šibeniku (37.50 kB)
Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude Sajam automobila Zagreb d.o.o. (71.50 kB)