Deseta sjednica Gradskog vijeća

18.08.2014

Deseta sjednica Gradskog vijeća

Deseta sjednica Gradskog vijeća održati će se 27. kolovoza 2014. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.


DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2013. godinu
 2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
 3. Prijedlog izvješća o realizaciji javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2013. godinu
 4. Prijedlog izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu
 5. Prijedlog izvješća o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2013. godinu
 6. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina
 7. Prijedlog odluke o pristupanju i djelovanju u radu Lokalne akcijske grupe „Kamen i more“
 8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
 9. Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika u 2013. godini
 10. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika za 2014. godinu
 11. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik u 2013. godini
 12. Izvješće o radu Muzeja grada Šibenika za 2013. godinu
 13. Izvještaj o poslovanju Društva i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik za 2013. godinu
 14. Izvješće o poslovanju za 2013. godinu Zelenilo d.o.o. Šibenik
 15. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu Podi d.o.o.
 16. Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za promjenu naziva hidronima „Prokljansko jezero“
 17. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra:
  • na čestici 3377/61 k.o. Šibenik
  • na čestici 2467/2 k.o. Šibenik
 18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:
  • mjesec veljaču 2014. godine
  • mjesec ožujak 2014. godine
  • mjesec svibanj 2014. godine
  • mjesec lipanj 2014. godine
  • mjesec srpanj 2014. godine
 19. Izbor članova Savjeta mladih Grada Šibenika
  • Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Grada Šibenika
  • Popis važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika

Prijedlog dokumenataAnalitički prikaz računa financiranja 2013 (21.50 kB)
Godišnji obračun 2013 - ekonomska (497.94 kB)
Godišnji obračun 2013 - naslovna i zadnja (46.50 kB)
Godišnji obračun 2013 - opći dio (371.90 kB)
Godišnji obračun 2013 - programska (561.30 kB)
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za savjet mladih Grada Šibenika (149.00 kB)
Izvješće o radu 2013 Gradski parking (70.50 kB)
Izvješće o radu Knjižnice u 2013 (196.00 kB)
Izvješće tekuće zalihe 2013 (76.50 kB)
Izvještaj o radu muzeja za 2013 (110.50 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima 2013 (35.50 kB)
Obrazloženje godišnjeg obračuna 2013 (331.00 kB)
Obuhvat_upu_mala_solina_04_07_2014 (143.60 kB)
Odluka o raspodjeli rezultata 2013 (40.50 kB)
Popis važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Šibenika (62.50 kB)
Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća (68.50 kB)
Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika u 2013. godini (131.00 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu (38.50 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim za 2013.g (42.50 kB)
Prijedlog Izvješća o realizaciji javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2013. godinu (40.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite (36.50 kB)
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina (79.50 kB)
Prijedlog odluke o pristupanju i djelovanju u radu Lokalne akcijske grupe Kamen i more (35.50 kB)
Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika za 2014. g (51.50 kB)
Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za promjenu naziva hidronima Prokljansko jezero (27.50 kB)
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra 3377-61 (33.00 kB)
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra 2467-2 (42.00 kB)
Scan Bilanca Gradski parking (827.42 kB)
ZELENILO 2013 GFI-POD ver. 2.0.3 (449.17 kB)
ZELENILO Izvješće o poslovanju (143.50 kB)