Edukacija „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“

09.11.2012

Edukacija „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“

Edukacija „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“ držat će se 13. studenog s početkom u 10 sati u Gospodarskoj komori Šibenik. Prijave se primaju do 12. studenog.

Predavači će biti Dubravko Bilić, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka i Dubravka Dolenc, zamjenica ravnatelja.

Edukacija je namijenjena svim pravnim i fizičkim osobama, a sudjelovanje na edukaciji je besplatno.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj je ustavna kategorija, te je osigurana svakoj fizičkoj osobi, a regulirana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Pravo na pristup informacijama omogućava građanima i pravnim osobama da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava, a regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o pravu na pristup informacijama obavlja Agencija za zaštitu osobnih podataka.