Najava 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

14.06.2018

Najava 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 20. lipnja 2018. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)(prilog)

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu (preuzmi PDF), (prilog)

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstvene zaštite  i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu (preuzmi PDF)

7.  Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem  TEF d.d. Šibenik za 2017.   godinu (preuzmi PDF)

8. Prijedlog Odluke o usvajanju razvojnog projekta „Batižele“ (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta   „Ulica Vladimira Nazora – bivši kino Tesla“ u 0.-tu parkirališnu zonu (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita na području Grada Šibenika na

     temelju ugovora (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga u DV Smilje (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra:

a) na dijelu nekretnine kat.čest. 1200 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)

b) na dijelu nekretnine čest.zem. 848/97 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta (preuzmi PDF)

    - Predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta (preuzmi PDF)

   -  Predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja

17. Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik za 2017. godinu (TOČKA ĆE BITI POVUČENA S DNEVNOG REDA)

18. Izvješće o poslovanju za 2017. godinu s  financijskim izvještajem Bikarca d.o.o.  Šibenik (preuzmi PDF)

19. Izvještaj o poslovanju Društva  i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik za 2017. godinu (preuzmi PDF)

20. Izvještaj o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava  kulture Šibenik za 2017. godinu  (preuzmi PDF)

21. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“   Šibenik   za 2017. godinu (preuzmi PDF)

22. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2017. godinu (preuzmi PDF)

23.  Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove „Športski objekti    Šibenik“  za   2017. godinu (preuzmi PDF)

24. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

25.  Izvješće o radu i ostvarenom programu s financijskim izvješćem Galerije sv.   Krševana  Šibenik za 2017. godinu (preuzmi PDF)

26. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec:

a) veljaču 2018. godine (preuzmi PDF)

b) travanj 2018. godine (preuzmi PDF)

 

 

Svi materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu (preuzmi).