Besplatna tehnička pomoć u pripremi projekata

13.02.2015

Besplatna tehnička pomoć u pripremi projekata

Kako bi povećao broj prijava lokalnih šibenskih projekata za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije, te ostalih izvora financiranja Grad Šibenik je pokrenuo „Projektni putokaz“, inicijativu u sklopu koje tim stručnjaka besplatno savjetuje i informira građane i poduzetnike o dostupnim fondovima i mogućnostima prijave na iste. Sve projektne ideje koje zadovolje kriterije imaju mogućnost besplatnog korištenja tehničke pomoći koju će osigurati Grad Šibenik, a čija svrha je kvalitetna priprema projektnih aplikacija koje se mogu prijaviti na raspisane natječaje u okviru fondova Europske unije te ostalih izvora financiranja. U prostoru našeg Urbanog centra, svi projektni prijavitelji, mogu ostvariti izravan kontakt s konzultantima kako bi prijave bile što kvalitetnije napisane. Prijave zainteresiranih korisnika usluga će se vrednovati na temelju istih kriterija koji su ključni za procjenu prijavitelja i projektne ideje i prilikom prijave na neki od natječaja za financiranje sredstvima Europske unije ili drugih relevantnih izvora financiranja. Traženi kriteriji su financijski kapacitet prijavitelja – financijska sposobnost prijavitelja za sufinanciranjem projekta i iskustvo u provođenju aktivnosti približne financijske vrijednosti, operativni kapacitet prijavitelja – sposobnost uspješne provedbe potencijalnog projekta temeljena na broju stalno i privremeno zaposlenih te iskustvu provođenja sličnih projekata, izvedivost projektne ideje – mogućnost uspješne provedbe aktivnosti i ostvarenja ciljeva projekta, održivost projektne ideje – samoodrživost rezultata projekta i nakon završetka projektnog financiranja, usklađenost projektne ideje s europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama.

Više na: http://www.edic-sibenik.eu/