Energetska obnova dječjeg vrtića Vidici

11.01.2018

Energetska obnova dječjeg vrtića Vidici

Grad Šibenik za projekt energetske obnove centralnog dječjeg vrtića Vidici ostvario je sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.581.600 kuna. Nakon toga je isti projekti prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, gdje je Grad Šibenik ostvario dodatnih  1.379.287 kuna.


Objekt vrtića je kompleksan i sastoji se iz 3 dilatacije u više kubusa, katnosti suterena, prizemlja i 2 kata, ukupne građevinske površine 2410 m2. U suterenu zgrade su kotlovnica, kuhinja, skladišta i pomoćni prostori. Ostale etaže sadrže vrtićke grupe sa svim potrebnim popratnim sadržajima, prostorijama za upravu i administraciju. U 30 godišnjem vijeku trajanja u održavanje zgrade uloženo je vrlo malo. Ondašnja tehnologija i starost, te vrlo malo ulaganje u održavanje, učinili su zgradu derutnom pa i neadekvatnom današnjim potrebama i normama. Vanjska stolarija je aluminijska bez prekida termičkog mosta s ostakljenjem iz jednostrukog stakla. Podovi na tlu nedovoljno su izolirani, a horizontalna hidroizolacija je izgubila svojstva te su podovi počeli vlažiti uslijed kapilarne vlage. Ta pojava izazvala je bubrenje i dizanje parketa. Podovi i slivnici neprohodnih i prohodnih terasa su dotrajali pa je vlaga probila na plafonima i vertikalama slivnika. Današnje grijanje zgrade je preko centralne kotlovnice na lako loživo ulje i lijevano-željeznih radijatora. Priprema tople sanitarne vode i vode za potrebe kuhinje također je preko centralnog kotla. Sadašnje potrebe hlađenja djelomično su riješene preko klima uređaja. Zbog svega toga je objekt svrstan u energetski razred C, a cjelokupnom obnovom bi bio podignut u razred A.


U planiranju obnove energetskih svojstava ovojnice izvršit će se više vrsta radova na pojedinim dijelovima objekta i to: sanacije ravnih i kosih krovova, fasadnih zidova, podova i dijela unutarnjih prostora, te zamjena sve postojeće vanjske stolarije visokoenergetski učinkovitom. Prozori će se izraditi iz PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjima profila i minimalno šest komora. Za ostakljenje se primjenjuje izolacijsko staklo punjeno sa plinom argonom od kojih jedno staklo ima na svojoj površini nanesen LOW-E premaz. Neprohodne terase iznad negrijanih prostora s gornje i donje strane se toplinski izoliraju s 2 cm kamene vune da bi se izbjegli toplinski mostovi. Na gornjoj strani dodatno se izvodi i hidroizolacija u svim potrebnim slojevima. Neprohodne terase iznad grijanih prostora se s gornje strane toplinski izoliraju s slojem kamene vune 15 cm. Iznad toplinske izolacije dodatno se izvodi i hidroizolacija u svim potrebnim slojevima, dok se kod prohodnih terasa iznad grijanih prostora postavlja beton u padu i keramičke pločice.

 

 

Sadašnji kosi krov je AB ploča hidroizolirana s bitumenskom izolacijom u čijim su presjeku toplinska izolacija iz okipora 4 cm te gips kartonska ploča. Energetsko poboljšanje postiže se dodatnim pokrovom iz izolirajućih trapeznih panela punjenih kamenom vunom, debljine 12 cm. Postojeći slojevi poda će se ukloniti, te na obnovljenu hidroizolaciju postaviti 7 cm XPS-a. Sadašnji zidovi iz betona debljine 20 cm obloženi su s 2 cm okipora koji je zaštićen zidom iz pune opeke i ožbukan s vanjske strane. Predviđena je toplinska sanacija fasadnih zidova sa ETICS sustavom iz ploča kamene vune debljine 10 cm. Oko vrata i prozora postavlja se kamena vuna debljine 2 cm zbog prekida toplinskih mostova, a radi osiguranja nižih dijelova fasade od mehaničkih oštećenja u visini prve ploče postaviti će se XPS.