UrbEco

26.02.2016

UrbEco

UrbEco je projekt koji je nastao zbog problema zastarjelog i neodgovarajućeg sustava javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika i okolice. Ovaj problem definiran je u svim pripremnim studijama razvijenim kroz INTERMODAL: ključan projekt za razvoj UrbEca, a koji ujedno predstavlja  izravnu nadogradnju započetih aktivnosti.

Cilj UrbEca je uspostava intermodalnog autobusnog i brodskog javnog prijevoza temeljenog na inovativnim i ekološkim rješenjima, a specifični cilj je izraditi studijsku i tehničku dokumentaciju koja će povećati razinu pripremljenosti za financiranje i implementaciju projekta UrbEco.

Ovim projektom  žele se riješiti četiri osnovna uzroka glavnog problema:

neadekvatna infrastruktura (nepostojanje popratne servisne infrastrukture za građane i neadekvatna oprema, loša cestovna infrastruktura, loša prometna signalizacija, nedostatak parkirališta, nepostojanje biciklističkih staza);  zastarjeli prometni model i loša organizacija prometa (nedovoljna učestalost autobusnih linija, nedovoljna učestalost brodskih linija, nedovoljna intermodalnost, visoka cijena prijevoza, slaba povezanost otoka i šireg adm. područja s centrom grada, nedostupni vozni redovi, nepovezanost s aerodromima, slabo korištenje željeznice, nepostojanje alata za planiranje putovanja, nepostojanje široko dostupnog sustava prodaje i naplate karata, loša vidljivost javnog gradskog prijevoza prema turistima);  zastarjela prometna sredstva (zastarjeli autobusi, zastarjeli brodovi i nepostojanje autobus manjih kapaciteta) i loš utjecaj postojećeg prometnog sustava na okoliš (nepovoljan odnos udjela javnog i privatnog prijevoza, buka i onečišćenje okoline iznad su održivih granica).

Provedba projekta sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Izrada Master plana održive urbane mobilnosti grada Šibenika

2. V Promidžba i vidljivost

3. PM Upravljanje projektom i administracija

Projekt UrbEco trenutno se nalazi u fazi izrade Master plana prometa za područje Grada Šibenika. Master plan je ključni strateški dokument zahtjeva od Europske komisije koji predstavlja preduvjet za financiranje svih budućih zahvata / mjera u lokalni prometni sustav iz EU fondova. Osim strateških smjernica sastavni dio Master plana će biti i kompletni prometni model područja grada Šibenika, a obuhvaća i mjere javnog prijevoza prema otocima.

Ciljane skupine ovog projekta su stanovnici otoka, stanovnici prigradskih naselja, svi stanovnici grada Šibenika i ŠKŽ, turisti i posjetitelji.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.031.608.00 HRK, od čega se bespovratnim sredstvima EU fondova financira 876.866.80 HRK,  a lokalna samouprava sudjeluje s 154.741,20 HRK.

UrbEco je započeo 20.svibnja 2015. godine, predviđeni završetak je 30.rujna 2016. godine, a njegovi partneri su Šibensko-kninska županija i Grad Vodice.

 

LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr
www.promet-eufondovi.hr