Planovi na snazi

21.08.2011

UPU Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5


Službeni glasnik Grada Šibenika 9/18
1-KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA.pdf (1.58 MB)
2a-PROMET.pdf (2.25 MB)
2b-ENERGETIKA.pdf (1.59 MB)
2c-VODA I ODVODNJA.pdf (1.60 MB)
3-UVJETI KORISTENJA.pdf (1.50 MB)
4a-NAČIN I UVJETI GRADNJE.pdf (1.66 MB)
4b-04b-PARCELACIJA.pdf (1.46 MB)
147-PSS-ODREDBE ZA PROVEDBU_.pdf (1.20 MB)
A-OBRAZLOŽENJE.pdf (990.20 kB)

 

 

 

Izmjene i dopune IV. (ciljane) Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone PodiUPU_Podi_USVOJENO_Tekstualni_dio.pdf (2.67 MB)
1.KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA.pdf (13.57 MB)
2.1.PROMETNE POVRSINE.pdf (13.36 MB)
2.2.VODOVOD I ODVODNJA.pdf (13.03 MB)
2.3.ELEKTRO I TK.pdf (13.11 MB)
3.UVJETI KORISTENJA.pdf (12.97 MB)
4.UVJETI I NAČIN GRADNJE.pdf (13.06 MB)

 

Izmjene i dopune (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika


Službeni glasnik Grada Šibenika 9/17
PPUG Sibenik ID5_PLAN.pdf (4.21 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-7 Gradevinska podrucja.pdf (1.51 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-10 Gradevinska podrucja.pdf (744.54 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-23 Gradevinska podrucja.pdf (1.29 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-26 Gradevinska podrucja.pdf (1.58 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-27 Gradevinska podrucja.pdf (1.71 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-28 Gradevinska podrucja.pdf (1.25 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-36-A Gradevinska podrucja.pdf (1.83 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-36-B Gradevinska podrucja.pdf (1.83 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-37 Gradevinska podrucja.pdf (1.58 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-38 Gradevinska podrucja.pdf (3.84 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-40 Gradevinska podrucja.pdf (1.40 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-46 Gradevinska podrucja.pdf (948.14 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-47 Gradevinska podrucja.pdf (2.57 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-48-A Gradevinska podrucja.pdf (1.89 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-48-B Gradevinska podrucja.pdf (1.91 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-49-A Gradevinska podrucja.pdf (2.14 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-49-B Gradevinska podrucja.pdf (2.11 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-50-A Gradevinska podrucja.pdf (1.92 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-50-B Gradevinska podrucja.pdf (1.05 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-52 Gradevinska podrucja.pdf (878.67 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-70 Gradevinska podrucja.pdf (1.37 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-76 Gradevinska podrucja.pdf (748.89 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-77 Gradevinska podrucja.pdf (921.32 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-81 Gradevinska podrucja.pdf (918.01 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-88 Gradevinska podrucja.pdf (1.08 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-89 Gradevinska podrucja.pdf (917.04 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-90 Gradevinska podrucja.pdf (1.28 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-97 Gradevinska podrucja.pdf (950.48 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-101 Gradevinska podrucja.pdf (1004.96 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-104 Gradevinska podrucja.pdf (1.39 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN_4-113 Gradevinska podrucja.pdf (745.26 kB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN-1.Koristenje i namjena površina_sustav prometa.pdf (63.63 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN-2.2.Energetski sustavi i mreze.pdf (61.52 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN-2.3.Vodnogospodarski sustav.pdf (61.76 MB)
PPUG Sibenik ID5_PLAN-3.Uvjeti koristenja uredjenja i zastite prostora.pdf (62.25 MB)
Službeni glasnik Grada Šibenika_9_17_Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (V.) PPUG-a Šibenika.pdf (40.62 MB)

 

 

Izmjene i dopune (cjelovite) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika


Službeni glasnik Grada Šibenika 8/16 i 1/17
GUP-1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA_A.pdf (12.35 MB)
GUP-1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA_B.pdf (8.82 MB)
GUP-1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA_C.pdf (6.64 MB)
GUP-1.1.MREZA JAVNIH I DRUSTVENIH NAMJENA_A.pdf (11.66 MB)
GUP-1.1.MREZA JAVNIH I DRUSTVENIH NAMJENA_B.pdf (8.05 MB)
GUP-1.1.MREZA JAVNIH I DRUSTVENIH NAMJENA_C.pdf (6.14 MB)
2.PROMETNA_MREZA_A.pdf (11.03 MB)
2.PROMETNA_MREZA_B.pdf (8.19 MB)
2.PROMETNA_MREZA_C.pdf (6.11 MB)
GUP-3.1.VODOOPSKRBNI SUSTAV_A.pdf (10.82 MB)
GUP-3.1.VODOOPSKRBNI SUSTAV_B.pdf (8.08 MB)
GUP-3.1.VODOOPSKRBNI SUSTAV_C.pdf (6.07 MB)
GUP-3.2.POSTA I TELEKOMUNIKACIJE_A.pdf (11.21 MB)
GUP-3.2.POSTA I TELEKOMUNIKACIJE_B.pdf (7.98 MB)
GUP-3.2.POSTA I TELEKOMUNIKACIJE_C.pdf (6.00 MB)
GUP-3.ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA_A.pdf (11.36 MB)
GUP-3.ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA_B.pdf (7.93 MB)
GUP-3.ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA_C.pdf (5.93 MB)
GUP-4.1.UVJETI - PLANOVI_A.pdf (12.14 MB)
GUP-4.1.UVJETI - PLANOVI_B.pdf (8.89 MB)
GUP-4.1.UVJETI - PLANOVI_C.pdf (6.65 MB)
GUP-4.2. UVJETI - MJERE ZAŠTITE_A.pdf (11.26 MB)
GUP-4.2. UVJETI - MJERE ZAŠTITE_B.pdf (7.96 MB)
GUP-4.2. UVJETI - MJERE ZAŠTITE_C.pdf (6.03 MB)
GUP-4.UVJETI - NAČIN GRADNJE_A.pdf (12.12 MB)
GUP-4.UVJETI - NAČIN GRADNJE_B.pdf (8.88 MB)
GUP-4.UVJETI - NAČIN GRADNJE_C.pdf (6.65 MB)
Obrazloženje konačnog prijedloga plana.pdf (3.29 MB)
ODREDBE.pdf (1.41 MB)
Zaključak o ispravku tehničke greške.pdf (403.84 kB)

 

 

 

 

 

PPUG 2003.


Tekst Prostornog plana uređenja Grada Šibenika nalazi se u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije 03/03 na stranicama 25-61

'http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2003/03.pdf'

 

PPUG Izmjene i dopune tekstualni dioPPUG izmjene i dopune (220.03 kB)
PPUG tekst (703.10 kB)

 

PPUG Izmjene i dopune grafički dioPOPIS KARATA 1_5000.pdf (31.25 kB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_05_TI_29.jpg (16.96 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_06_TI_30.jpg (20.89 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_07_SK_21.jpg (26.29 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_101_ŽI_23.jpg (18.38 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_103_ŽI_25.jpg (27.75 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_104_ŽI_26.jpg (54.02 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_107_ŽI_33.jpg (23.28 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_108_ŽI_34.jpg (43.29 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_109_ŽI_35.jpg (37.73 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_10_SK_24.jpg (48.23 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_110_ŽI_36.jpg (22.68 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_113_ŽI_46.jpg (22.22 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_11_SK_25.jpg (40.11 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_13_SK_27.jpg (23.89 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_14_SK_28.jpg (20.51 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_17_TI_40.jpg (34.51 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_18_SK_31.jpg (21.70 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_20_SK_34.jpg (53.14 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_21_SK_35.jpg (54.86 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_22_SK_36.jpg (26.64 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_23_SK_37.jpg (26.09 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_24_SK_38.jpg (20.29 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_26_SK_41.jpg (27.35 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_27_SK_42.jpg (38.04 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_28_SK_43.jpg (21.57 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_29_SK_44.jpg (18.77 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_30_SK_45.jpg (17.60 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_31_SK_46.jpg (20.18 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_32_SK_47.jpg (21.88 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_35_ŽI_10.jpg (15.20 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_36_ŠI_1.jpg (32.44 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_37_ŠI_2.jpg (34.27 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_38_ŠI_3.jpg (64.31 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_39_ŠI_4.jpg (33.42 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_40_ŠI_5.jpg (27.90 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_41_ŠI_6.jpg (21.71 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_42_ŠI_7.jpg (16.65 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_43_ŠI_8.jpg (14.91 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_44_ŠI_9.jpg (15.59 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_45_ŠI_10.jpg (15.18 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_46_ŽI_20.jpg (15.83 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_47_ŠI_11.jpg (42.67 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_48_ŠI_12.jpg (58.60 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_49_ŠI_13.jpg (69.84 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_50_ŠI_14.jpg (40.25 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_51_ŠI_15.jpg (23.62 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_52_ŠI_16.jpg (25.02 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_53_ŠI_17.jpg (26.64 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_54_ŠI_18.jpg (25.50 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_55_ŠI_19.jpg (22.40 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_56_ŠI_20.jpg (28.88 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_59_ŽI_29.jpg (15.10 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_63_ŠI_23.jpg (27.45 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_64_ŠI_24.jpg (33.27 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_65_ŠI_25.jpg (29.97 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_66_ŠI_26.jpg (25.72 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_67_ŠI_27.jpg (26.02 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_68_ŠI_28.jpg (18.97 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_69_ŠI_29.jpg (29.40 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_70_ŠI_30.jpg (31.08 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_71_PR_21.jpg (26.98 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_72_PR_22.jpg (14.75 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_77_ŠI_34.jpg (32.88 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_78_ŠI_35.jpg (53.55 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_79_ŠI_36.jpg (21.60 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_80_ŠI_37.jpg (13.58 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_81_ŠI_38.jpg (17.47 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_82_ŠI_39.jpg (20.25 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_83_ŠI_40.jpg (19.97 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_84_PR_31.jpg (21.61 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_85_ŠI_44.jpg (26.80 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_86_ŠI_45.jpg (41.28 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_87_ŠI_46.jpg (21.42 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_88_ŠI_47.jpg (21.28 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_89_ŠI_48.jpg (15.51 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_90_ŠI_49.jpg (21.07 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_91_ŠI_50.jpg (21.75 MB)
1_5000_jpg/PPUG_SI_Izdop_1_5000_4_98_ŽI_16.jpg (22.53 MB)
1_25000_jpg/PPUG_SI_Izdop_DONESENI_PLAN_1_25000_1_0_namjena.jpg (125.78 MB)
1_25000_jpg/PPUG_SI_Izdop_DONESENI_PLAN_1_25000_2_1_PiT.jpg (120.34 MB)
1_25000_jpg/PPUG_SI_Izdop_DONESENI_PLAN_1_25000_2_2_EnS.jpg (120.83 MB)
1_25000_jpg/PPUG_SI_Izdop_DONESENI_PLAN_1_25000_2_3_VG.jpg (120.88 MB)
1_25000_jpg/PPUG_SI_Izdop_DONESENI_PLAN_1_25000_3_0_uvjeti.jpg (123.87 MB)

 

PPUG II. izmjene i dopune tekstualni dioOdluka_nacrt_KP (27.05 kB)
PPUG_SIBENIK_II_ID_KP (30.43 MB)

 

PPUG II. izmjene i dopune grafički dio4_21_SKRADIN_35 (3.86 MB)
4_28_SKRADIN_43 (2.43 MB)
4_67_SIBENIK_27 (2.39 MB)
Izvod_1_0_KORISTENJE_NAMJENA (2.32 MB)
Izvod_2_1_INFRA_POSTA_TELEKOM (2.08 MB)
Izvod_2_2_INFRA_ENERGETIKA (2.11 MB)
Izvod_2_3_INFRA_VODNOGOSP (2.14 MB)
Izvod_3_0_ZASTITA (2.21 MB)

 

PPUG III. izmjene i dopune


Službeni glasnik Grada Šibenika 9/2013
PPUG_Sibenik_ID_III_100 (17.92 MB)
PPUG_Sibenik_ID_III_220 (13.35 MB)
PPUG_Sibenik_ID_III_300 (15.35 MB)
PPUG_Sibenik_ID_III_427 (787.16 kB)
PPUG_Sibenik_ID_III_436 (686.15 kB)
PPUG_Sibenik_ID_III_438 (854.07 kB)
PPUG_Sibenik_ID_III_451 (521.25 kB)
PPUG_Sibenik_ID_III_452 (405.10 kB)
PPUG_Sibenik_ID_III_466 (558.16 kB)
PPUG_Sibenik_III_ID_Odredbe (112.25 kB)

 

PPUG IV. izmjene i dopunePPUG Sibenik ID4_knjiga 1 (2.55 MB)
PPUG Sibenik ID4_0.Granica grada (5.57 MB)
PPUG Sibenik ID4_1.Koristenje i namjena prostora_sustav prometa (21.01 MB)
PPUG Sibenik ID4_2.1.Posta i telekomunikacije (19.67 MB)
PPUG Sibenik ID4_2.2.Energetski sustavi i mreze (19.54 MB)
PPUG Sibenik ID4_2.3.Vodnogospodarski sustav (20.03 MB)
PPUG Sibenik ID4_3.Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora (20.37 MB)
PPUG Sibenik ID4_4.10.Gradevinska podrucja (426.74 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.11.Gradevinska podrucja (388.53 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.13.Gradevinska podrucja (673.55 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.14.Gradevinska podrucja (528.68 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.17.Gradevinska podrucja (1005.25 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.18.Gradevinska podrucja (595.77 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.20.Gradevinska podrucja (431.79 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.21.Gradevinska podrucja (766.08 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.22.Gradevinska podrucja (686.98 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.23.Gradevinska podrucja (629.32 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.24.Gradevinska podrucja (576.56 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.26.Gradevinska podrucja (820.73 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.27.Gradevinska podrucja (903.21 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.28.Gradevinska podrucja (701.80 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.29.Gradevinska podrucja (555.87 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.30.Gradevinska podrucja (481.93 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.31.Gradevinska podrucja (521.26 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.32.Gradevinska podrucja (551.63 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.33.Gradevinska podrucja (361.14 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.34.Gradevinska podrucja (328.14 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.35.Gradevinska podrucja (656.79 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.36.Gradevinska podrucja (965.24 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.37.Gradevinska podrucja (846.36 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.6.Gradevinska podrucja (717.03 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.7.Gradevinska podrucja (815.34 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.38.Gradevinska podrucja (2.36 MB)
PPUG Sibenik ID4_4.39.Gradevinska podrucja (968.05 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.40.Gradevinska podrucja (795.10 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.41.Gradevinska podrucja (611.75 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.42.Gradevinska podrucja (477.74 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.43.Gradevinska podrucja (391.66 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.44.Gradevinska podrucja (423.01 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.45.Gradevinska podrucja (392.46 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.46.Gradevinska podrucja (460.24 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.47.Gradevinska podrucja (1.27 MB)
PPUG Sibenik ID4_4.48.Gradevinska podrucja (1.02 MB)
PPUG Sibenik ID4_4.49.Gradevinska podrucja (1.10 MB)
PPUG Sibenik ID4_4.50.Gradevinska podrucja (1.23 MB)
PPUG Sibenik ID4_4.51.Gradevinska podrucja (702.27 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.52.Gradevinska podrucja (405.95 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.53.Gradevinska podrucja (578.52 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.54.Gradevinska podrucja (725.25 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.55.Gradevinska podrucja (489.48 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.56.Gradevinska podrucja (457.74 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.59.Gradevinska podrucja (406.53 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.62.Gradevinska podrucja (504.09 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.63.Gradevinska podrucja (805.10 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.64.Gradevinska podrucja (1.01 MB)
PPUG Sibenik ID4_4.101.Gradevinska podrucja (557.20 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.103.Gradevinska podrucja (643.14 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.104.Gradevinska podrucja (696.11 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.105.Gradevinska podrucja (399.15 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.107.Gradevinska podrucja (398.48 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.108.Gradevinska podrucja (809.64 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.109.Gradevinska podrucja (442.13 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.110.Gradevinska podrucja (340.54 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.112.Gradevinska podrucja (351.88 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.113.Gradevinska podrucja (353.58 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.65.Gradevinska podrucja (772.11 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.66.Gradevinska podrucja (733.39 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.67.Gradevinska podrucja (709.25 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.68.Gradevinska podrucja (518.92 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.69.Gradevinska podrucja (423.01 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.70.Gradevinska podrucja (672.16 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.71.Gradevinska podrucja (711.42 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.72.Gradevinska podrucja (409.52 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.76.Gradevinska podrucja (360.89 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.77.Gradevinska podrucja (477.80 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.78.Gradevinska podrucja (802.60 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.79.Gradevinska podrucja (516.45 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.80.Gradevinska podrucja (334.33 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.81.Gradevinska podrucja (439.23 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.82.Gradevinska podrucja (555.85 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.83.Gradevinska podrucja (503.00 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.85.Gradevinska podrucja (349.64 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.86.Gradevinska podrucja (572.83 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.87.Gradevinska podrucja (588.00 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.88.Gradevinska podrucja (582.01 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.89.Gradevinska podrucja (438.95 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.90.Gradevinska podrucja (638.57 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.91.Gradevinska podrucja (635.81 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.96.Gradevinska podrucja (460.87 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.97.Gradevinska podrucja (464.68 kB)
PPUG Sibenik ID4_4.98.Gradevinska podrucja (456.61 kB)
0_PPUG Sibenik ID4_knjiga 3 (69.30 kB)
1_C I Obrazlozenje (1.57 MB)
2_C II Zahtjevi za izradu (250.86 kB)
3_C III Popis propisa (92.16 kB)
4_C IV Strucne podloge (52.33 kB)
5_C V Izvjesca s JR (14.44 MB)
5_C V Ponovna JR (1.09 MB)
6_C VI Misljenja tijela (7.16 MB)
6_C VI Misljenja tijela_1 (24.38 kB)
7_C VII Misljenje Zavoda (1.87 MB)
8_C VIII Suglasnost Ministarstva (430.87 kB)

 

 

Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibeniku


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 14/1988

 

Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibeniku-izmjene i dopune


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 3/1991

 

Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibeniku-izmjene i dopune-autentično tumačenje izmjena i dopuna


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 9/1998

 

Stavljanje van snage dijelova Provedbenog urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibeniku


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 16/2006

 

 

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Meterize u Šibeniku-I izmjene i dopune


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 4/1992
1 PUP METERIZE obuhvat (1.78 MB)
2 PUP METERIZE namjena (5.52 MB)
3 PUP METERIZE promet (2.64 MB)
4 PUP METERIZE telek & elektrika (2.62 MB)
5 PUP METERIZE voda & odvodnja (3.39 MB)
6 PUP METERIZE urb & teh uvjeti (2.58 MB)
7 PUP METERIZE sklonista (5.59 MB)
METERIZE I ID Odredbe 04_1992 (103.00 kB)
METERIZE I ID Odredbe 04_1992 (103.00 kB)
METERIZE naslovnica (25.50 kB)

 

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Meterize u Šibeniku-II izmjene i dopune


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 5/2006
1 stanje 1 (1.25 MB)
1 stanje 2 (1.20 MB)
2 namjena 1 (2.64 MB)
2 namjena 2 (3.21 MB)
3 promet (1.94 MB)
4 elektro i telek 1 (2.34 MB)
4 elektro i telek 2 (2.04 MB)
5 voda i odvodnja (1.67 MB)
6 urb teh uvjeti 1 (1.97 MB)
6 urg teh uvjeti 2 (2.48 MB)
7 granica ZOP (2.12 MB)
METERIZE II ID Odluka i Odredbe (42.50 kB)
METERIZE II ID Sl Vj 5_2006 (147.30 kB)
METERIZE II ID Obrazlozenje (57.00 kB)

 

Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Meterize u Šibeniku-III izmjene i dopune


Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2008
1 stanje 1a (2.39 MB)
1 stanje 1b (1.57 MB)
2 namjena 2a (5.66 MB)
2 namjena 2b (4.52 MB)
2 namjena 2c 1 (4.74 MB)
2 namjena 2c (1.80 MB)
3 promet 4a (457.48 kB)
3 promet 4b (452.67 kB)
3 promet dodatno (83.89 kB)
4 elektrika i telek 6a (497.71 kB)
4 elektrika i telek 6b (483.72 kB)
5 vodovod i odvodnja 5a (485.57 kB)
5 vodovod i odvodnja 5b (472.93 kB)
6 urb teh uvjeti 3a (626.25 kB)
6 urb teh uvjeti 3b (627.94 kB)
6 urb teh uvjeti 3c (1.04 MB)
7 granica ZOP i obuhvat (2.39 MB)
Sluzbeni glasnik 08_08 25_rujna_2008 (193.21 kB)
METERIZE III ID Obrazlozenje (92.50 kB)

 

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Podi


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 9/2004
UPU_Podi (1.36 MB)
UPU_Podi_Infrastrukturna mreža (10.73 MB)
UPU_Podi_Infrastrukturna mreža_1 (8.85 MB)
UPU_Podi_Namjena površina (10.74 MB)
UPU_Podi_Oblici korištenja (21.16 MB)
UPU_Način i uvjeti gradnje (37.42 MB)

 

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Podi-Izmjene i dopune


Službeni glasnik Grada Šibenika 1/2008
1.0 namjena (1.46 MB)
2.1 infrastruktura 1 (1.26 MB)
2.2 infrastruktura 2 (1.47 MB)
3.0 oblici koristenja (2.62 MB)
4.0 uvjeti gradnje (2.30 MB)
Obrazlozenje & odredbe (315.57 kB)
SG 1 travnja 01_2008 (219.51 kB)

 

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Podi-II izmjene i dopune


Službeni glasnik Grada Šibenika 10/2013
II I&D UPU Podi (7.58 MB)
SG 10_2013 ODREDBE ZA PROVODJENJE (150.39 kB)
UPU PODI II I&D - procisceni tekst (278.68 kB)

 

Urbanistički plan uređenja naselja Brodarica-izmjene i dopune


Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2012
1_LIST_1_NAMJENA (1.01 MB)
21_LIST_1_PROMET (986.33 kB)
22_LIST_1_VODA_ODVODNJA (760.89 kB)
23_LIST_1_PLIN_ELEKTRA (763.46 kB)
31_LIST_1_UVJETI_KORISTENJA (751.46 kB)
32_LIST_1_UREDENJE_ZEMLJ (713.16 kB)
41_OBLICI_KORISTENJA_PLAN (739.35 kB)
42_MJERE_ZASTITE (784.03 kB)
UPU_Brodarica_ID (29.97 MB)

 

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Jelovača u Zatonu


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 17/2007
Elektroenergetika_UPU_Jelovace (889.33 kB)
Elektroenergetika_UPU_Jelovace (1.43 MB)
Granica_UPU_Jelovacel (853.69 kB)
Granica_UPU_Jelovacel (1.38 MB)
JELOVACE_odredbe (151.00 kB)
Oblici_koristenja_UPU_Jelovace (901.81 kB)
Oblici_koristenja_UPU_Jelovace (1.45 MB)
Odvodnja_UPU_Jelovace (902.08 kB)
Odvodnja_UPU_Jelovace (1.44 MB)
PRILOZI (27.50 kB)
Promet_UPU_Jelovace (971.20 kB)
Promet_UPU_Jelovace (971.58 kB)
Telekomunikacije_UPU_Jelovace (894.71 kB)
Telekomunikacije_UPU_Jelovace (895.30 kB)
UPU JELOVACE_tekst (284.50 kB)
UPU_Jelovace_Koristenje_i_namjena_povrsina (1.37 MB)
UPU_Jelovace_Koristenje_i_namjena_povrsina (1.40 MB)
Uvjeti_gradnje_UPU_Jelovace (897.43 kB)
Uvjeti_gradnje_UPU_Jelovace (897.74 kB)
Vodoopskrba_UPU_Jelovace (885.84 kB)
Vodoopskrba_UPU_Jelovace (885.93 kB)
naslovnica (1.44 MB)
naslovnica (1.44 MB)
plot (8.49 kB)

 

Urbanistički plan uređenja POS Meterize


Službeni glasnik Grada Šibenika 3/2013
MeterizeUPU_graficki-dio_2013-03 (1.45 MB)
MeterizeUPU_prilozi_2013-13-03 (4.40 MB)
MeterizeUPU_tekstualni-dio_2013-03 (318.64 kB)

 

 

Detaljni plan uređenja Šubićevac-Jamnjak


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 16/2006
01_stanje (444.39 kB)
02_namjena_povrsina (548.70 kB)
03_promet (488.36 kB)
04_telekomunikacije (539.01 kB)
05_struja (591.54 kB)
06_odvodnja (711.76 kB)
07_plin (510.31 kB)
08_uvjeti_koristenja (768.04 kB)
09_uvjeti_gradnje (630.42 kB)
10_parcele (460.46 kB)
ODLUKA_DPU_SUBICEVAC_Jamnjak_usvojeno (143.50 kB)
PLAN_tekst_izvorno (291.00 kB)
PLAN_tekst_usvojeno (209.50 kB)

 

Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Dobri Dolac u Zatonu


Službeni glasnik Grada Šibenika 2/2009
0_Sadrzaj (162.77 kB)
A_Odredbe za provodenje (146.92 kB)
B_Karta_0 (268.70 kB)
B_Karta_1 (299.55 kB)
B_Karta_2_1 (307.66 kB)
B_Karta_2_2 (333.43 kB)
B_Karta_3 (289.46 kB)
B_Karta_4 (329.43 kB)
C_Obrazlozenje Plana (116.98 kB)
UPU_DOBRI_DOLAC_Zaton (2.01 MB)

 

Detaljni plan uređenja zone IV/3.2. - luka nautičkog turizma Kuline-Mandalina - Izmjene i dopune


Službeni glasnik Grada Šibenika 3/2013
1_namjena_I+D-Model (4.61 MB)
2a_promet_I+D-Model (5.09 MB)
2b_elektro + tk_I+D-Model (4.80 MB)
2c_voda + odvodnja_I+D-Model (4.86 MB)
3_uvjeti koristenja_I+D-Model (4.94 MB)
4_uvjeti gradnje_I+D-Model (5.55 MB)
I+D DPU Mandalina_1_ODREDBE ZA PROVOĐENJE (146.54 kB)
I+D DPU Mandalina_2_OBRAZLOŽENJE (343.23 kB)
I+D DPU Mandalina_3_SAŽETAK ZA JAVNOST (111.90 kB)

 

Detaljni plan uređenja zone IV/3.2. - luka nautičkog turizma Kuline-Mandalina


Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/2007

 

 

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Šibenika 11/2007Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Šibenika 11/2007 (4.55 MB)

 

 

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE MJEŠOVITE NAMJENE PRETEŽITO POSLOVNE II/2.8. NJIVICE U ŠIBENIKU0 naslov i sadrzaj (109.84 kB)
1 namjena povrsina (919.79 kB)
2a promet (899.10 kB)
2b posta i TK (832.02 kB)
2c elektroenergetika (900.64 kB)
2d voda i odvodnja (915.32 kB)
3 uvjeti koristenja (853.81 kB)
4 uvjeti gradnje (903.85 kB)
5 parcele (791.67 kB)
6 odredbe za provodjenje (102.46 kB)
7 obrazlozenje (377.59 kB)

 

Urbanistički plan uređenja ZlarinaUPU ZLARIN - Odluka (554.53 kB)
UPU ZLARIN - Obrazloženje (2.43 MB)
1.0 NAMJENA (1.53 MB)
2.a ELEKTRO I TK MREZA (1.37 MB)
2.b VODOOPSKRBNA MREZA (1.17 MB)
2.c ODVODNJA (1.71 MB)
3.a UVJETI KORISTENJA (2.89 MB)
3.b POSEBNI UVJETI KORISTENJA (1.67 MB)
4.0 NACIN I UVJETI GRADNJE (1.99 MB)

 

 

Generalni urbanistički plan grada Šibenika I-V-pročišćena neslužbena verzijaHR-ISPU-GUP-04448-KN-1-1.tif (24.08 MB)
HR-ISPU-GUP-04448-KN-1-1-L.pdf (413.61 kB)
HR-ISPU-GUP-04448-KN-1-1-S.pdf (241.17 kB)
HR-ISPU-GUP-04448-ZP-2-4.tif (24.08 MB)
HR-ISPU-GUP-04448-ZP-2-4-L.pdf (417.01 kB)
HR-ISPU-GUP-04448-ZP-2-4-S.pdf (241.06 kB)

 

VI. (ciljane) izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana1-granice-izmjena.jpg (1.99 MB)
2-koristenje-i-namjena.jpg (1.96 MB)
3-planovi-uzeg-reda.jpg (1.80 MB)
ENERGETIKA-KARTA-1.jpg (3.35 MB)
ENERGETIKA-KARTA-2.jpg (2.16 MB)
VI_ID_GUP_Odredbe_procisceni_tekst.pdf (450.54 kB)
VI_ID_GUP_Sibenik__obrazlozenje.pdf (79.45 kB)
VI_ID_GUP_Sibenik_odluka.pdf (273.51 kB)