Grad Šibenik - prijatelj djece

Grad Šibenik - prijatelj djece

U povodu 20 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta i 10 godina Akcije: Gradovi i općine prijatelji djece, 20. studenog 2009. Grad Šibenik stekao je željeni status Grada prijatelja djece. U svečanom dijelu programa, u zagrebačkoj starogradskoj vijećnici, gradonačelniku Grada Šibenika dr. Anti Županoviću dodijeljena je Povelja kojom je Šibenik stekao status grada - prijatelja djece. U posebnoj kategoriji -pohvala za Naj-akciju 2009.g. – Trka za moj grad Šibenik je također dobio posebno priznanje. 


Uz gradonačelnika, svečanosti su nazočili i dječja gradonačelnica Nikolina Vučenović i članovi Dječjeg gradskog vijeća Grada Šibenika, zatim pročelnica za društvene djelatnosti Grada Šibenika Živana Podrug i predsjednica Društva naša djeca Šibenik Mira Jušić. Status grada prijatelja djece dodjeljuje Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine -prijatelji djece, a samu Akciju vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz pokroviteljstvo UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku. Savjetovanju i svečanosti dodjele nazočio je i predsjednik Europske mreže gradova prijatelja djece i djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske.

 

Izvješće prosudbene Komisije akcije gradovi prijatelji djece


Tročlana prosudbena komisija akcije gradovi/općine prijatelji djece, u sastavu: Dubravka Lipovac, pedijatrica, mr.sc. Klaudija Kregar Orešković i Snježana Krpes, prof., dostavila je Gradu Šibeniku kratko izvješće temeljem kojeg je Šibeniku dodijeljena titula Grada prijatelja djece. Kako stoji u Izvješću, Komisija je svojim izvidom utvrdila da se na svih 10 programskih područja Akcije ostvaruju kvalitetni sadržaji za djecu te da aktivnosti imaju svoj kontinuitet dobrog lokalnog upravljanja. Osim što je Šibenik grad sporta i kulture, Šibenik je i grad djece. Izrađen je četverogodišnji plan ostvarivanja prava i potrebe djece za razdoblje od 2009.-2012. godine, a u cilju osiguravanja uvjeta za kvalitetni život djece u Šibeniku. Od uključivanja u Akciju do danas, iz godine u godinu, u porastu su financijska izdvajanja za djecu na svim stavkama, kao i kapitalnih ulaganja u objekte namijenje djeci. U poticanju dječje participacije ističemo rad Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma iz Društva Naša djeca koji imaju potporu Gradonačelnika, te njegovu iskazanu spremnost da ih češće zove i traži njihovo mišljenje prilikom donošenja odluka koje se tiču djece. U Šibeniku je bogat, raznolik i razgranat život i rad kulturnih, športskih, zdravstvenih, humanitarnih, socijalnih udruga i klubova, kao i udruga roditelja s teškoćama u razvoju. Integracija djece s mentalnom retardacijom iz Udruge Kamenčići provodi se putem projekta „Jednako smo vrijedni“, a ostvaruje se u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Gradom, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te s OŠ Juraj Dalmatinac. Mladi s teškoćama u razvoju su uključeni u sva događanja za djecu i s djecom. Djeca s lakšim teškoćama uključena su u redovne vrtiće. Radi se na izgradnji novog vrtića za djecu s teškoćama „Živimo zajedno“, za što su upriličene mnoge humanitarne akcije. Godišnje se potiču inovativna udruživanja i programi, ove godine: Projekt „Prevencija pogoršanja tjelesnih sposobnosti djece i mladih s mentalnom retardacijom“ (Udruga Kamenčići, Grad Šibenik, Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, športske i rehabilitacijske aktivnosti) i Projekt „Rano i socijalno angažiranje mladih s mentalnom retardacijom“. Društvo Naša djeca pokretač je niza humanitarnih akcija čiji se prihodi namjenjuju za potrebe socijalno ranjivih skupina djece. Tako se sav prihod od ovogodišnjih humanitarnih akcija namijenio za Dječji odjel Opće bolnice Šibenik. Međunarodni trojni susreti gradova-prijatelja održavaju se već pet godina, a djeca od 13 do 16 godina, putem radionica obradili su teme: nasilja, djeca s teškoćama o razvoju, obitelj i dijete. Postoje programi sprečavanja konzumiranja alkohola, droga i pušenja i programi za prevenciju ozljeđivanja djece putem predavanja i radionica, promidžbenih materijala, slikovnica, brošura, a provode ih liječnici, pedagozi, psiholozi, djelatnici MUP-a. Promocija povećanja pronatalitetne mjere provode se novčanim potporama obiteljima, naročito socijalno ugroženim i djece s teškoćama u razvoju.

Zdravstvena, kao i zubozdravstvena zaštita provodi se prema planu i programu zdravstvene zaštite na svim razinama. Dječji odjel nosi naslov „Odjel – prijatelj djece“. Dječji gradski i privatni vrtići, osim dobre opremljenosti i osiguranog stručnog kadra rade na svim programima promicanja zdravlja djece, ekologije, prevencije, stvaralačkih aktivnosti i dječjih prava stručnim bavljenjem djecom, suradnjom s roditeljima i drugim ustanovama. U jednom od vrtića provodi se i integrirani program za djecu, koji obuhvaća 5 aktivnosti: sportska radionica za djecu i roditelje, likovna radionica, plesna radionica taekwondoo, etnološko-edukativna radionica i Škola plivanja. U osnovnim školama provode se školski preventivni programi na razini cijele Županije, a škole se uključuju u različite projekte: Škola za djecu Afrike, Dječjim pravima protiv agresije i nasilja, Zaštita prava djece u odgojno-obrazovni ustanova, Otvorena vrata i sl. Posebno je vrijedno spomenuti Gradsku knjižnicu i čitaonicu koja nudi veliki broj sadržaja za djecu. Knjižnica ima svoj izložbeni prostor, multimedijalni centar, zbirku za slijepe i slabovidne osobe te Centar za vizualnu kulturu kojemu je cilju unapređivanje umjetničkog odgoja djece i mladih, osobito iz područja vizualne kulture koji se godišnje javnosti predstavi s više od 15 projekata te ima jedno od najznačajnih mjesta u kulturnoj sceni grada. U programima godišnje sudjeluje preko tisuću djece i mladih. Odrastati u gradu dječjeg festivala, svakako je «povlastica» djece u Šibeniku. 

Međunarodni dječji festival koji će sljedeće godine obilježiti 50 godina rada, afirmira i uključuje djecu i njihovo stvaralaštvo na nekoliko razina: preko 1000 djece pripremajući se tijekom godine u plesnim, dramskim, glazbenim, likovnim i stvaralačkim aktivnostima šibenskih ustanova i udruga sudjeluju kao izvođači u festivalskom programu; 600-ero djece neposredno sudjeluje u radionicama MDF-a dok preko 200-njak djece volontira pomažući u organizacijski poslovima. Sportski kompleks Crnica u funkciji je djeci u integriranim vrtićkim i školskim programima (Škole plivanja), mnogim športskim klubovima i udrugama za treninge u vodi i kondicijske treninge te za administrativni rad, a objekt je u potpunosti prilagođen invalidnim osobama. Stanje socijalne skrbi na području Grada Šibenika je zadovoljavajuće, no daleko od toga da nema prostora za unapređenje. U Šibeniku djeluje i Obiteljski centar Šibensko-kninske županije koji se pored obavljanja informativnih, savjetodavnih, preventivnih i edukacijskih aktivnosti pokazao i kao značajan faktor povezivanja različitih dionika u području socijalne skrbi, zdravstva, sigurnosti i ostalih službi u pitanjima važnim za cjelokupnu lokalnu zajednicu. 

Centru za odgoj „Šubićevac“ koja pruža usluge poludnevnog, dnevnog i trajnog smještaja za djecu s posebnim potrebama pokazao je više nego uspješnu transformaciju klasične ustanove u ustanovu novog doba koja puno spremnije odgovara na potrebe korisnika svojom otvorenošću spram zajednice. U cilju još veće motivacije da program Gradovi i općine – prijatelji djece postane još većom perpektivom za kvalitetnu i zdravu zajednicu za dijete, predlažemo da se Šibeniku dodijeli naziv «grad – prijatelj djece», uz preporuke: daljnje uvođenje inovativnih programa za djecu, poboljšanjem suradnje s primarnom zaštitom djece, ispunjenjem uvjeta za ponovno stjecanje naslova „Rodilište – prijatelj djece za što je data pismena suglasnost Grada, istraživanjem socijalnih potreba i definiranjem socijalnih prioriteta te i stvaranju uvjeta za jačanje organizacija civilnog sektora u području socijalnih usluga.